PSY_Onderzoek_KlinischePsychologie_16830_head_large.jpg
Onderzoek
Klinische psychologie is de studie van de psychologische aspecten van cognitie, emotie en psychopathologische aandoeningen. Inzicht in het ontstaan van afwijkend menselijk gedrag en psychopathologische aandoeningen zijn onderwerp van de onderzoeksagenda. Het onderzoek concentreert zich op psychologische mechanismen die betrokken zijn bij emoties en cognities en onderscheidt daarbij impliciete en expliciete strategieën voor gedrag. Er is aandacht voor zowel de beschrijving en theorievorming als voor de ontwikkeling van methoden van behandeling, diagnostiek en preventie.

Het onderzoek is georganiseerd rond de onderzoeksthema's Hechting, seksualiteit en relaties, E-mental health, Angst en stemming, Sociale uitsluiting, Low-level cognition en Leren en opleiden.

Oratie Arjan Bos

Op 12 oktober 2018 hield Arjan Bos zijn inaugurele rede als hoogleraar Klinische psychologie.
Titel oratie Een sociaal-psychologisch perspectief op psychopathologie (pdf)
Zie het persbericht: Sociale verbondenheid van groot belang voor psychische gezondheid

Of bekijk de video

Oratie Susan van Hooren

Op 5 oktober 2018 hield Susan van Hooren haar inaugurele als bijzonder hoogleraar Vaktherapie.
Titel oratie Vaktherapie: doen wat werkt (pdf)
Zie ook het persbericht: Hoogleraar Vaktherapie: ervaren en doen in plaats van praten.

Of bekijk de video

Oratie Agnes Scholing

Op 22 april 2016 hield Agnes Scholing haar inaugurele als bijzonder hoogleraar Psychotherapie in de context van wetenschap-werkveld-onderwijs.
Titel oratie: Over de psychotherapeut en de buurvrouw (pdf)
Zie ook het persbericht: Meer aandacht nodig voor persoonlijke effectiviteit psychotherapeut

Of bekijk de video