De wetenschappelijke staf van de faculteit Cultuurwetenschappen is verantwoordelijk voor al het cursusmateriaal uit de bachelor- en masteropleiding. Een groot deel van de inhoud uit dit cursusmateriaal komt voort uit wetenschappelijk onderzoek dat de staf heeft uitgevoerd. Zo sluiten de cursussen nauw aan bij de expertise van de cursusmaker en examinator en zo ook proberen we steeds weer nieuwe, actuele cursussen aan te bieden.

Die nauwe link tussen cursusmateriaal en onderzoek is momenteel vooral in de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen aanwezig: alle cursussen en onderzoekspractica komen direct voort uit het onderzoek van de stafleden.

Het onderzoeksbeleid van Cultuurwetenschappen staat in het teken van het onderzoeksprogramma Waarde en waardering van cultuur. In dit programma, dat in 2015 is vastgesteld, is alle CW-onderzoek samengebracht en geordend naar een aantal deelthema’s. Het programma heeft tot doel de samenwerking tussen de CW-disciplines te bevorderen en in het algemeen een stimulans te geven aan het CW-onderzoek. Ook promotieonderzoek maakt deel uit van het programma ‘Waarde en waardering van cultuur’.