Computers zijn onmisbaar geworden in onze hedendaagse samenleving. De vakgroep Informatica verzorgt onderwijs en onderzoek op het gebied van Computer Sciences oftewel Informatica. Voor meer informatie over ons onderwijs kunt u terecht bij Studieaanbod op deze website.

Onderzoek

Het onderzoeksprogramma van de vakgroep Informatica, Towards high quality and intelligent software , streeft - heel algemeen geformuleerd - naar het verbeteren van de effecten van computers en informatica op de samenleving.

Vanuit het disciplinaire onderzoeksprogramma draagt de vakgroep/faculteit ook bij aan het universitaire multidisciplinaire onderzoeksprogramma Innovating for Resilience (LIRS) en dan meer in het bijzonder aan de lijn Learning and Innovation in Resilient Systems.

Op deze (grotendeels Engelstalige) webpagina’s vindt u meer informatie over:

De vakgroep Informatica maakt deel uit van de faculteit Bètawetenschappen.