Het onderzoeksdomein Informatiekunde verbindt computerwetenschap (de faciliterende IT-technologie) en managementwetenschap (gebruikers die op zoek zijn naar een effectieve en efficiënte toepassing van IT-technologie). In zekere zin is Informatiekunde een antwoord op het onvermogen op zowel praktisch als wetenschappelijk niveau om het beoogde succes van IT-toepassingen op een eenvoudige manier te realiseren. De complexiteit van het combineren van technologische kwaliteiten met het ontwerpen van een organisatie en bestuur wordt gezien als een belangrijk probleemgebied binnen Informatiekunde. 

Missie en onderzoekslijnen
De vakgroep Informatiekunde heeft zijn missie gedefinieerd als "het bevorderen van de co-evolutie van de toepassing van informatiesystemen in zijn omgeving ten voordele van de waardecreatie van organisaties, netwerken en de maatschappij in het algemeen". 

Het departement heeft drie onderzoekslijnen:

  • Strategisch ontwerp 
  • Governance
  • Processen onderzoek 

De drie onderzoeksclusters zijn sterk onderling afhankelijk en worden dan ook in hun samenhang bestudeerd. (Download hier het onderzoeksprogramma Informatiekunde 2020-2025.) 

Multidisciplinair onderzoeksprogramma LIRS
Vanuit het disciplinaire onderzoeksprogramma draagt de vakgroep/faculteit ook bij aan het universitaire multidisciplinaire onderzoeksprogramma Learning and Innovation in Reslilient Systems (LIRS).  Het belangrijkste doel van LIRS is het vergroten van ons begrip van de innovatieve en lerende capaciteiten van veerkrachtige systemen, met een focus op informatie- en computersystemen, organisatie- en managementsystemen en milieusystemen.