Learning and innovation for Resilient Social-Ecological Systems

In 2020 is het nieuwe onderzoeksprogramma van de vakgroep Milieuwetenschappen vastgesteld. De titel is: Learning and innovation for Resilient Social-Ecological Systems (LIRSS). De vakgroep wil met het onderzoek bijdragen aan het vinden van wegen naar een duurzame toekomst. Het onderzoek draagt bij aan het begrip van socio-ecologische systemen, de ontwikkeling van oplossingen voor milieuproblemen en aan de kennis die maatschappijen helpt om hun duurzame doelen te bereiken.

Onderzoeksfocus

Het onderzoek is in grote mate interdisciplinair van karakter. Drie onderzoeksfocussen zijn te onderscheiden:

  • integrated environmental modelling of socio-ecological systems
  • learning for sustainability
  • innovations in environmental governance.

Vanuit het disciplinaire onderzoeksprogramma draagt de vakgroep Milieuwetenschappen ook bij aan het instellingsbrede multidisciplinaire onderzoeksprogramma van de Open Universiteit, Innovating for Resilience en dan meer in het bijzonder aan de lijn Learning and Innovation in Resilient Systems (LIRS).

De vakgroep Milieuwetenschappen maakt deel uit van de Faculteit Bètawetenschappen.