PSY_AlgPsychologie_head_large.jpg

Projecten

De vakgroep Theorie, methoden en statistiek draagt bij aan vele projecten die binnen de andere vakgroepen worden uitgevoerd. Daarnaast werkt men ook aan een aantal eigen projecten.

Uitstelgedrag en emotieregulatie

Uitstelgedrag, het is iets wat niemand vreemd is. Het is het uitstellen van een taak die je eigenlijk wil of moet doen en waarvan je weet dat het uitstellen hiervan waarschijnlijk niet goed is en tot moeilijkheden of extra stress zal leiden. Emotieregulatie speelt hierbij een rol, hoewel het verband complex en multifactorieel is. Emotieregulatie verwijst naar het vermogen van een individu om emoties te herkennen, begrijpen, beheren en passend te reageren op verschillende situaties.
Ons onderzoek richt zich op drie zaken:

  • het ontwikkelen en valideren van vragenlijsten om uitstelgedrag te meten;
  • onderwijs-gerelateerd uitstelgedrag meten bij MBO-studenten en studenten aan de Open Universiteit;
  • uitstelgedrag meten bij de algemene bevolking.

Lees meer over dit project

NATAIS

De coronamaatregelen zijn extra hard aangekomen bij mensen met neurodegeneratieve aandoeningen zoals dementie. Sociale isolatie en eenzaamheid versnelden het ziekteproces. Dit project gaat een onderzoeksagenda opstellen met als doel meer zicht krijgen op hoe contact met dieren en natuur de negatieve gevolgen van coronamaatregelen bij deze groep kan
beperken.
Onderzoeker: Roeslan Leontjevas
Lees meer over dit project

VERLICHT

Het VERLICHT-project gaat over Heerlen-Noord. Wie nu opgroeit in Heerlen-Noord (55.000 inwoners) heeft gemiddeld veel minder kansen op een goed inkomen, een fatsoenlijke woning of om langer gezond te blijven dan in de rest van Nederland. Dit onderzoeksproject vindt plaats is in het kader van het Nationaal Programma Heerlen-Noord. In dit programma werken bewoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties de komende 25 jaar samen aan een betere toekomst voor Heerlen-Noord. Zodat het voor de levenskansen en gezondheid van de volgende generaties niet uitmaakt of je in Heerlen-Noord of ergens anders in Nederland wordt geboren. Het VERLICHT-projectteam gaat in kaart brengen wat de dynamiek is in Heerlen-Noord, welke interventies worden ingezet, en wat we aannemen hoe die werken
Onderzoeker: Ivonne Lipsch
Lees meer over dit project

Serious game Statistiek

Dit project ontwikkelt een serious game Statistiek. In de cursussen Statistiek zijn studenten volop bezig met het analyseren en interpreteren van data. Maar ze ervaren nog niet hoe het is om zo’n onderzoek zelf op te zetten: ze 'voelen' het nog niet. De game brengt de student in aanraking brengen met het hele proces, de dilemma’s, keuzes en de consequenties van de keuzes. De game maakt in studiejaar 2020-2021 als pilot deel uit van de bachelorcursus Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek.
Onderzoeker: Ron Pat-El
Lees meer over deze serious game

Chatten met het verleden

Bezoekers van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden kunnen in de toekomst realtime communiceren met het Romeinse meisje Caetennia Pollita. Haar grafaltaar vormt het onderwerp van dit project. Het projectteam ontwikkelt een chatbot waarmee leerlingen vragen kunnen stellen aan het meisje. De chatbot (het meisje) antwoordt, maar kan ook prikkelende (weder)vragen stellen om het denkproces en de communicatie te stimuleren. Het werken met de chatbot is een innovatieve manier voor leerlingen om in te zoomen op een 'statisch' object in een museum.
Onderzoeker Pat-El werkt voor dit project samen met Dr. Nadira Saab, universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden, leerlingen en docenten van drie middelbare scholen in Dordrecht en Leiden dr. Albert Logtenberg, onderzoeker en vakdidacticus Geschiedenis in Leiden en Timo Epping, educator van het Rijksmuseum van Oudheden. De Gemeente Leiden heeft een subsidie toegekend. De verwachting is dat de chatbot eind juli 2021 in gebruik genomen kan worden.
Onderzoeker: Ron Pat-El
Zie ook: Chatbot wekt historisch figuur tot leven

LEV: Onderzoek naar nieuw zorgconcept voor mensen met dementie

Steeds meer zorgorganisaties kiezen ervoor om een zogenaamd 'sociotherapeutisch leefmilieu' te creëren voor mensen met dementie. Dit relatief nieuwe zorgconcept houdt in dat er een fysieke en sociale omgeving wordt gecreëerd waarin zorg, behandeling, begeleiding én huisvesting op elkaar zijn afgestemd naar de wensen en behoeften van de bewoner. Onder de naam 'LEV voor betere zorg: leefmilieus in verpleeghuizen' doen het RadboudUMC en de Open Universiteit onderzoek naar dit nieuwe zorgconcept. Zij doen dat in samenwerking met Archipel, een zorgorganisatie in Eindhoven, en Zorggroep Almere. De onderzoekers streven naar een wetenschappelijke onderbouwing en optimalisering van het zorgconcept. ZonMW subsidieert dit onderzoek vanuit het landelijke onderzoeksprogramma Memorabel.
Onderzoeker: Roeslan Leontjevas
Zie ook: Onderzoek naar huisdieren en kwaliteit van leven in de langdurige zorg

Verbeteren depressiezorg

Roeslan Leontjevas (Open Universiteit) en Debby Gerritsen (Radboud Universiteit) onderzoeken wat in de praktijk gebeurt naast een officieel ingezette behandeling als een verpleeghuisbewoner met dementie een depressiediagnose krijgt. Roeslan Leontjevas: 'We zagen in eerder onderzoek dat mensen beter worden nadat hun diagnose bekend wordt, ook al worden ze niet of niet optimaal behandeld. De bewoners zelf, hun familie en de zorgmedewerkers kunnen bepaalde acties ondernemen waardoor een zogenaamd niet-specifiek effect ontstaat. Daar is nog weinig over bekend.' De onderzoekers gebruiken (bij de Open Universiteit ontwikkelde) innovatieve methoden om dergelijke acties in kaart te brengen die men bewust of onbewust (zonder er goed over na te denken) onderneemt.
Zie ook: