MW_SupplyChain_head_large.jpg
Onderzoek
Het onderzoek van de vakgroep Marketing en supply chain management vindt plaats in netwerkverband, bijvoorbeeld door leden van de vakgroep of faculteit die samen met studenten met veelbelovend afstudeeronderzoek een publicatie schrijven.

Daarnaast vindt interdisciplinair onderzoek plaats via het LIRS programma en het PhD programma, waar ook diverse promovendi aan deelnemen. Interuniversitair vindt onderzoek plaats in diverse nationale en internationale verbanden.

Leden van de vakgroep zijn geregeld te vinden op vooraanstaande nationale en internationale conferenties van organisaties zoals de International Purchasing and Supply Education and Research Association (IPSERA), de (European) Academy of Management, de European Marketing Association, de European Institute of Retailing and Services Studies.

Projecten

De presentaties die werden gegeven tijdens de IPSERA van 2023 geven een goede indruk van het onderzoek van de vakgroep.

 • Diversity in strategic leadership as a driver of sustainable supply chain management
  Alana Vandebeek (presentatie), Wim Lambrechts & Jelle Mampaey

  Duurzaam ketenbeheer (SSCM) wordt steeds belangrijker, maar de implementatie ervan door bedrijven blijft een uitdaging. Momenteel is de literatuur vooral gericht op het identificeren van alle verschillende antecedenten en drijfveren voor de implementatie van SSCM. In dit artikel gaan we dieper in op één bepaalde drijfveer van SSCM en geven we een grondiger inzicht in de relatie tussen diversiteit van het topmanagementteam (TMT) en SSCM.
   
 • Green marketing in a B2B context – the role of customer trust and eco-labelling awareness
  Jos Schijns (presentatie), Kees Gelderman, Kim Janssens & Tim Van der Kooi

  Deze studie toont dat milieuvriendelijke marketingactiviteiten door aanbieders in de sierteeltsector een positief effect hebben op het vertrouwen en de loyaliteit van professionele inkopers in Nederland en België. Communicatie over deze activiteiten heeft alleen effect als het bijdraagt aan het bewustzijn van de afnemer over het bezit en de betekenis van het milieulabel.
   
 • Human and Technological Factors in Digital Supply Chains: An Interpretive Structural Modelling Analysis
  Richard Bakker (alumnus), Wim Lambrechts (presentatie) & Janjaap Semeijn (presentatie)

  Deze studie identificeert menselijke en technologische factoren bij de integratie van digitale supply chains. Met behulp van Interpretive Structural Modelling wordt een logische volgorde voorgesteld om deze factoren tijdens implementatieprocessen aan te pakken. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat de menselijke factoren essentieel zijn voor de transformatie naar een digitale supply chain, en eerst moeten worden aangepakt om de technologische factoren met succes te kunnen integreren.
   
 • Strengthening supply chain resilience: the role of soft skills and hard skills
  Talia Stough (presentatie), Jochem Luteijn (alumnus), Wim Lambrechts, Jessica Klaver & Janjaap Semeijn

  In dit onderzoek verkennen we het concept van supply chain veerkracht, en welke vaardigheden relevant zijn voor supply chain managers in deze context. Op basis van een enquête onder Nederlandse supply chain professionals, bieden we inzicht in de vaardigheden die supply chain beslissers nodig hebben om de veerkracht van de supply chain te waarborgen, evenals welke conceptualisering van veerkracht (engineering versus sociaal-ecologisch) dominant is onder deze managers.
   
 • Sustainable supplier development within healthcare - an embedded case study in a hospital setting
  Dave Doves (masterstudent), Kees Gelderman (presentatie), Janjaap Semeijn & Marjolein Caniëls (presentatie)

  Literatuur over duurzame leveranciersontwikkeling negeert vaak de negatieve impact van publieke gezondheidszorg op het milieu. Deze studie onderzoekt de impact van leveranciersontwikkeling op de duurzaamheid van ziekenhuizen. Uitkomst van een ingebedde casestudy in een grote Nederlandse ziekenhuisgroep is dat er een gebrek aan toewijding en urgentie is ten opzichte van duurzaamheid, ondanks gebruik van verschillende vormen van directe en indirecte leveranciersontwikkeling.
   
 • Supplier development and the adoption of sustainable supplier practices – a power perspective
  Kees Gelderman, Frank Hubers (presentatie) & Fokke Steenhuisen

  Kunnen bedrijven hun leveranciers helpen verduurzamen? In deze studie onderzoeken we de invloed van leveranciersontwikkeling op de duurzaamheid van leveranciers, met survey data verzameld onder 130 managers. Een belangrijke uitkomst is dat de impact in hoge mate afhangt van machtsgebruik door de koper, met name bij indirecte leveranciersontwikkeling (gebaseerd op communicatie), maar weer niet bij directe leveranciersontwikkeling (gebaseerd op betrokkenheid en investeringen van de koper).

 

Recente publicaties

 • Gelderman, C., Schijns, J., Lambrechts, W. en S. Vijgen (2021). Green marketing as an environmental practice: the impact on green satisfaction and green loyalty in a B2B context. Business Strategy and the Environment.
 • Seeber, M., & Mampaey, J. (2021). How do university systems’ features affect academic inbreeding? Career rules and language requirements in France, Germany, Italy, and Spain. Higher Education Quarterly.
 • den Boer, J., Lambrechts, W., & Krikke, H. (2020). Additive manufacturing in military and humanitarian missions: Advantages and challenges in the spare parts supply chain. Journal of Cleaner Production, 257, [120301].
 • Breukelman, H., Krikke, H. R., & Löhr, A. J. (2019). Failing Services on Urban Waste Management in Developing Countries: A Review on Symptoms, Diagnoses, and Interventions: A Review on Symptoms, Diagnoses, and Interventions. Sustainability, 11(24), [6977].
 • Gelderman, C. J., Mampaey, J. L. J., Semeijn, J., & Verhappen, M. (2019). Self-justification for opportunistic purchasing behavior in strategic supplier relationships. Journal of Business & Industrial Marketing, 34(2), 451-462.
 • Gelderman, C. J., Semeijn, J., & de Vries, S. (2019). Contracting for Road Maintenance in the Netherlands: The Downside of Performance-Based Contracting. Infrastructures, 4(3), [41].
 • Honyenuga, B. Q., Tuninga, R. S. J., & Ghijsen, P. W. T. (2019). Management innovation and organisational performance: the mediating role of high performance organisation framework. International Journal of Business and Globalisation, 22(3), 295-315.
 • Janssens, K., Lambrechts, W., van Osch, A., & Semeijn, J. (2019). How Consumer Behavior in Daily Food Provisioning Affects Food Waste at Household Level in The Netherlands. Foods, 8(10), [428].
 • Lambrechts, W. (2019). 21st century skills, individual competences, personal capabilities and mind-sets related to sustainability: A management and education perspective. Central European Review of Economics and Management, 3(3), 7-17.
 • Lambrechts, W. D. B. H. M., Ghijsen, P. W. T., Jacques, A., Walravens, H., Van Liedekerke, L., & Van Petegem, P. (2018). Sustainability segmentation of business students: toward self-regulated development of critical and interpretational competences in a post-truth era. Journal of Cleaner Production, 202, 561-570.
 • Mampaey, J., Schtemberg, V., Schijns, J., Huisman, J., & Waeraas, A. (2020). Internal branding in higher education: dialectical tensions underlying the discursive legitimation of a new brand of student diversity. Higher Education Research & Development, 39(2), 230-243.
 • Manders, J. H. M., Caniels, M. C. J., & Ghijsen, P. W. T. (2017). Supply chain flexibility A systematic literature review and identification of directions for future research. International Journal of Logistics Management, 28(4), 964-1026.
 • Peeters, B., Kiratli, N., & Semeijn, J. (2019). A barrier analysis for distributed recycling of 3D printing waste: Taking the maker movement perspective. Journal of Cleaner Production, 241, [118313].
 • Van de Perre, L., Danschutter, S., Janssens, K., Hanselaer, P., Dujardin, M., Smet, K. A. G., & Ryckaert, W. R. (2019). Safety perception of stairs with integrated lighting. Building and Environment, 166, [106389].
 • Seeber, M., Barberio, V., Huisman, J., & Mampaey, J. (2019). Factors affecting the content of universities’ mission statements: an analysis of the United Kingdom higher education system. Studies in Higher Education, 44(2), 230-244.
 • Semeijn, J., Gelderman, C. J., Schijns, J. M. C., & van Tiel, R. (2019). Disability and pro environmental behavior: An investigation of the determinants of purchasing environmentally friendly cars by disabled consumers. Transportation Research Part D-Transport and Environment, 67, 197-207.
 • Semeijn, J., de Waard, B., Lambrechts, W., & Semeijn, J. (2019). Burning Rubber or Burning Out? The Influence of Role Stressors on Burnout among Truck Drivers. Logistics, 3(6), [3010006].
 • Steenstra, N. D. A., Gelderman, C. J., Schijns, J. M. C., & Semeijn, J. (2020). Supplier contribution to buyer innovativeness: The influence of customer attractiveness and strategic fit. International Journal of Innovation Management, 24(2), [2050016].
 • Verboeket, V., & Krikke, H. R. (2019). Additive Manufacturing: A Game Changer in Supply Chain Design. Logistics, 3(2), 1-27. [13].