MW_Organisatie1_head_large.jpg
Valorisatie
 

Kennis uit het vakgebied wordt gevaloriseerd door bijdragen aan:

  • praktijkgericht onderzoek voor organisaties en/of verenigingen
  • overleg en samenwerking met werkgeversverenigingen, A&O fondsen, en andere belanghebbenden
  • veldaccreditaties van onderwijs (NIP) en coproducties met beroepsorganisaties zoals de Orde van Organisatie-adviseurs (OOA), NOLOC (Beroepsvereniging van Loopbaanprofessionals en Jobcoaches) en met kenniscentra als NEIMED (Sociaal-Economisch Kenniscentrum) en CAROU (Center for Actionable Research of the Open University).

Valorisatie activiteiten variëren hiermee van grootschalige veldstudies tot het verzorgen van specifieke opleidingstrajecten, thema-avonden en workshops. Ook zitten verschillende vakgroepleden in adviesorganen en andere gremia die bijdragen aan het benutten van hun expertise.

Heeft jouw stad de X-factor?

Zoveel mensen, zoveel wensen. Dat geldt zeker voor steden die alsmaar groter en populairder worden. Hoe kun je alle inwoners tevreden houden? In dit college vertelt Karima Kourtit (Open Universiteit) over 'slimme steden'.

Meer veerkracht? Follow de manager!

In zijn evolutietheorie hamerde Charles Darwin al op het belang van veerkracht. Survival of the fittest, weet je wel: wie zich soepel aanpast aan plotse verandering en tegenslag overleeft. Maar waarom buigt de een tegenslag gemakkelijker om naar iets positiefs dan een ander? En hoe zit dat op de werkvloer? Marjolein Caniëls, hoogleraar Organizational Learning, onderzoekt wat werknemers weerbaar en optimistisch maakt en gaat erover in gesprek met Nynke de Jong