MW_Organisatie1_head_large.jpg
Onderzoek
 

Programma

Het onderzoek van de vakgroep Organisatie is gepositioneerd binnen het facultaire onderzoeksprogramma Learning and Innovation in Resilient systems, gaat over 'duurzaam ontwikkelen en veranderen in organisaties' en bestrijkt de volgende thema's:

 • De bijdrage van organisaties aan duurzame inzetbaarheid van (weerbare) medewerkers. Het ontwikkelen van duurzamer beleid in en van organisaties.
 • Leren en ontwikkeling in en van organisaties en de bijdrage daarvan aan relevante uitkomsten op het gebied van productiviteit, innovatie en weerbaarheid (resilience).
 • Management van veranderingen in organisaties, waarbij meerdere (post)moderne benaderingen worden gehanteerd, zoals het complexiteitsperspectief.
 • Onderzoek in de Zorgsector. Dit thema vormt een aparte focus en samenwerking met de andere vakgroepen binnen de faculteit.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in (inter)nationale samenwerkingsverbanden met collega's aan andere onderzoeksinstituten en universiteiten, maar ook met partijen uit het werkveld.

Projecten

Neurodiverse encounters in the workplace (NWO SGW XS)
Lise van Oortmerssen
Lees ook: De onzichtbare impact van breintype op de werkvloer

WISER: Well-being in a Sustainable Economy Revisited (Horizon Europe)
Martijn Burger
Lees ook: Het Wiser-onderzoek: welzijn in een duurzame economie

Leren stimuleren! Een ontwikkelgerichte monitor voor meer LLO door versterkte eigen regie
Judith Semijn i.s.m. Marinka Kuijpers, faculteit Onderwijswetenschappen
Lees ook: Onderzoek: Stimuleren Leven Lang Ontwikkelen bij moeilijk bereikbare doelgroepen

LEADER: Leadership Development in Road Transport
ism met faculteit Onderwijswetrenschappen en Radboud Universiteit
Beate van der Heijden
Lees ook: Samenwerkingsinitiatief Radboud Universiteit en Open Universiteit in LEADER-project ontvangt financiering Future of Work

Beyond Cultural Tourism oftewel Be.CULTOUR (Horizon 2020)
Karima Kourtit 
Lees ook: Op weg naar mensgericht duurzaam en circulair cultureel toerisme

Zonnig en gezond
Ondersteuning van stad Rotterdam bij de duurzame energietransitie dmv urban analytics
Karima Kourtit
Lees ook:  Open Universiteit start nieuw project Zonnig en gezond

Een aantal voorbeelden van recente onderzoeken (2023):

Where does it come from, where does it go? A systematic review of Sustainable HRM as contemporary phenomenon
Leonie Pethoe-Schramm, Dave Stynen, Thomas Van Waeyenberg & Judith Semeijn
Deze studie verzamelt de bevindingen van meer dan 150 wetenschappelijke artikelen over duurzaam HRM. De voorlopige resultaten geven een overzicht van het huidige onderzoeksveld op dit gebied en benadrukken enkele boeiende trends ter verdere analyse.  
 
Using inter-organisational networks to foster worker’s sustainable employability
Sarah Courchesne , Dave Stynen, Judith Semeijn & Marjolein Caniëls
Deze studie onderzoekt hoe werkgeversnetwerken kunnen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van hun leden. Daarbij wordt gekeken naar de rol van vertrouwen binnen het netwerk en de kwaliteit van de relatie tussen medewerkers en leidinggevenden.

Managing procrastination and team performance: Examining the synergy between formal and informal performance management processes
Thomas Van Waeyenberg (presentatie), Adelien Decramer & Riccardo Peccei
Deze studie concludeert dat traditioneel performance management niet erg effectief is en dat het beter kan worden aangevuld met regelmatige informele feedbackuitwisseling tussen medewerkers en leidinggevenden. Dit leidt tot een synergie die verband houdt met minder uitstelgedrag bij medewerkers en betere prestaties van de teams waartoe ze behoren.

The power of empowering leadership for proactive work behavior in hybrid work context
Pascale Peters, Rob Blomme & Martine Coun
In samenwerking met Yvette Abbing-Fokkert, MSc & Maikel Nijmeijer, MSc
 
Job Crafting & Willingness to Work Longer: a Longitudinal Intervention Study
Hiske den Boer, Emile van Nassau, Jan Fekke Ybema, Tinka van Vuuren & Jeroen de Jong
 
Time for Vitality; An empirical study into interventions aimed at enhancing self-management and sustainable employability for health care workers
Tinka van Vuuren, Jan Fekke Ybema, Beatrice van der Heijden & Judith Semeijn
 
How to stimulate employees to participate in vitality programs? - Using insights from social marketing
Pauline van Dorssen-Boog
 
Subtle cutback management and employee exhaustion: the role of qualitative job insecurity as a mediator
Yvette Akkermans & Dave Stynen

HRM reactions to crisis situations: A latent class analysis approach
Arne Vanderstukken, Kathleen Vangronsvelt & Ans De Vos
 

Een aantal voorbeelden van recente onderzoeken (december 2022):

Career Shock Narratives during COVID 19 - How the Self-employed Reconstruct Their Future Work Selves
Marjolein Caniëls
Op basis van interviews met 46 entrepreneurs is onderzocht hoe het toekomstbeeld van jezelf als entrepreneur verandert of zich ontwikkelt als reactie op een carrièreschok, zoals COVID-19.

Can I-deals Engage Employees by Alleviating Job Insecurity and Overqualification Concerns
Thomas van Waeyenberg
Medewerkers ervaren meer bevlogenheid door i-deals. Dit kan verklaard worden doordat i-deals nuttig zijn als (1) signaal dat je baan geen gevaar loopt of (2) omdat ze helpen te compenseren voor iets dat je tekortkomt op het werk.

Fostering long-term innovative work-behaviour during a pandemic: the mediating role of shared leadership in the relationships between empowering and directive leadership and innovative work-behaviour
Martine Coun
Op basis van surveyonderzoek is onderzocht in welke mate een directieve dan wel meer ondersteunende leiderschapsstijl innovatief gedrag kan faciliteren tijdens een crisissituatie zoals de Covid-19 pandemie en welke rol het team hierin kan spelen.

How professional isolation impairs employees' wellbeing through the decline of positive affect: the moderating role of self-efficacy
Wilfred van den Brand
Dagboekstudie naar hoe werkgerelateerd isolement het welbevinden van werknemers kan schaden binnen de context van Covid-19 pandemie.

New ways of fostering sustainable employability in inter-organizational networks: an explorative study to understand the mechanisms for their success
Sarah Courchesne (promovenda van Judith Semeijn en Dave Stynen)
Studie naar hoe interorganisatorische netwerken samenwerken om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen en de mechanismen die hun succes vergemakkelijken of belemmeren.

The mediating role of workability in the relationship between exhaustion, depersonalization and absence duration
Nico Verhoef (promovendus)
 

The influence of the regional ecosystem on the employability of freelancers 12e International conference of the Dutch HRM Network
Ilse Schrijver (promovendus)
 

Publicaties

Al onze publicaties zijn terug te vinden op de researchportal van de Open Universiteit.

Een greep uit onze publicaties:

Mw. prof. dr. J.H. Semeijn (vakgroepvoorzitter)

 • Curseu, P., Semeijn, J.H., & Nikolova, I. (2020). Career challenges in smart cities: A sociotechnical systems view on sustainable careers. Human Relations, 10.1177/0018726720949925.
 • Van der Heijden, B., Akkermans, J., De Vos, A., Spurk, D., Semeijn, J.H., Fugate, M., & Van der Velde, M. (2020). Sustainable careers across the life-span: moving the field forward. Journal of Vocational Behavior, 117, https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.103344.
 • Semeijn, J. H., van der Heijden, B. I. J. M., & De Beuckelaer, A. (2020). Personality Traits and Types in Relation to Career Success: An Empirical Comparison Using the Big Five. Applied Psychology: an international review, 69(2), 538-556.

Dhr. drs. B. Albronda

Dhr. prof. dr. R. Blomme

 • Peters, P., Blomme, R .J., De Jager, W., & van der Heijden, B. (2020). Do Whatever You Like! Explaining Self-employed Women’s Career Satisfaction from a Self-determination, Personal-Environment Fit, and Job Demands Resources Perspective. Small Business Economics Journal, 55(20), 493-506.
 • Derksen, K., Blomme, R. J., De Caluwe, L., Rupert, J., & Simons, P. R. J. (2019). Breaking the Paradox: Understanding How Teams Create Developmental Space. Journal of Management Inquiry, 28(3), 366-380.
 • Peters, P. & Blomme, R.J. (2019). Forget about the “Ideal Worker”: A theoretical contribution to the debate on flexible workplace-designs, work-life conflict and opportunities for gender equality. Business Horizons, 62(5), 603-613.

Mw. drs. I.M. Brokerhof

 • Brokerhof, I. M., Ybema, J. F., & Bal, P. M. (2020). Illness narratives and chronic patients’ sustainable employability: The impact of positive work stories. PloS one, 15(2), e0228581. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228581
 • Brokerhof, I. (2020). Mentale tijdreis naar je future work self. Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, 10(3), 70. 
 • Brokerhof, I., Bal, P. M., Jansen, P., & Solinger, O. (2018). Fictional Narratives and Identity Change: three pathways through which Stories influence the Dialogical Self. Dialogical Self: inspirations, considerations and research, 29-57.

Mw. prof. dr. M.C.J. Caniëls

 • De Jong, J.P., Nikolova, I., & M.C.J. Caniëls (2023). Same pond, different frogs. How collective change readiness level and diversity associates with team performance. Journal of Organizational Behavior, 1–14. https://doi.org/10.1002/job.2732.
 • Caniëls, M.J.C., Hatak, I., Kuijpers, K.J.C., & de Weerd-Nederhof, P.C. (2022). Trait resilience and resilient behaviour at work. Acta Psychologica, 228, 103654. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2022.103654
 • Van Oortmerssen, L.A., Stynen, D., & Caniëls, M.C.J. (2022). Boosting team flow through collective efficacy beliefs: a multilevel study in real-life organizational teams. Journal of Applied Social Psychology, 52(10), 1030-1044. https://doi.org/10.1111/jasp.12910

Mw. lic. M.J.H. Coun

 • Coun, M. J. H., Peters, P., & Blomme, R. J. (2019). Let’s share!’ The mediating role of employees’ self-determination in the relationship between transformational and shared leadership and perceived knowledge sharing among peers. European Management Journal, 37(4), 481-491.
 • Coun, M., Peters, P., & Blomme, R. (2019). Taking the leadership role: Understanding leadership across team and organizational boundaries in view of the changing employment relationship. Journal of Leadership Studies, 12(4), 65-68.
 • Coun, M. J. H., Gelderman, C. J., & Perez-Arendsen, J. (2015). Gedeeld leiderschap en proactiviteit in Het Nieuwe Werken. Gedrag & Organisatie, 28(4), 356-379.

Mw. S. Courchesne, Msc.

Dhr. prof. dr. P. Curseu

 • Coman, A. D., Curseu, P. L., Fodor, O. C., Otoiu, C., Ratiu, L., Flestea, A. M., & Bria, M. (2019). Communication and Group Cognitive Complexity. Small Group Research, 50(4), 539-568.
 • Ilies, R., Yao, J., Curseu, P. L., & Liang, A. X. (2019). Educated and Happy: A Four-Year Study Explaining the Links Between Education, Job Fit, and Life Satisfaction. Applied Psychology: an international review, 68(1), 150-176.
 • Curseu, P. L., Ilies, R., Virga, D., Maricutoiu, L., & Sava, F. A. (2019). Personality characteristics that are valued in teams: Not always "more is better"? International Journal of Psychology, 54(5), 638-649.

Mw. prof. dr. B.I.J.M. van der Heijden

 • Epitropaki, O., Friss Marstand, A., Van der Heijden, B., Bozionelos, N., Mylonopoulos, N., Van der Heijde, C., Scholarios, D., Mikkelsen, A., Marzec, I., & Jędrzejowicz, P. (2020). What are the career implications of ‘seeing eye to eye’? Examining the role of leader-member exchange (LMX) agreement on employability and career outcomes. Personnel Psychology.
 • Semeijn, J. H., van der Heijden, B. I. J. M., & De Beuckelaer, A. (2020). Personality Traits and Types in Relation to Career Success: An Empirical Comparison Using the Big Five. Applied Psychology: an international review, 69(2), 538-556.
 • De Vos, A., Van der Heijden, B.I.J.M., & Akkermans, J. (2020). Sustainable careers: towards a conceptual model. Journal of Vocational Behavior. Article Number 103196.

Dhr. dr. A. Henkel

 • Niven, K., Henkel, A. P., & Hanratty, J. (2019). Prosocial versus Instrumental Motives for Interpersonal Emotion Regulation. Journal of Theoretical Social Psychology, 3(2), 85-96.
 • Henkel, A. P., Boegershausen, J., Hoegg, J., Aquino, K., & Lemmink, J. (2018). Discounting humanity: When consumers are price conscious, employees appear less human. Journal of Consumer Psychology, 28(2), 272-292.
 • Henkel, A. P., Boegershausen, J., Ciuchita, R., & Odekerken-Schröder, G. (2017). Storm after the Quiet: how Marketplace Interactions Shape Consumer Resources in Collective Goal Pursuits. Journal of the Association for Consumer Research, 2(1), 26-47.

Dhr. dr. A. Kampermann

 • Kampermann, A. (2019) Strategisch HRM. In: De Lange, W., De Prins, P. en B. van der Heijden (Red.), Canon van HRM - 50 theorieën over een vakgebied in ontwikkeling (pp. 375-393). Alphen aan den Rijn, Nederland: Vakmedianet, 2020.
 • Semeijn, J. en A. Kampermann (2020) Duurzame loopbaanontwikkeling. In: Snoek, M., Tartwijk, J. van en L. Pauw (red.) Leraar: een professie met perspectief, deel 1: een veelzijdig beroepsbeeld (pp. 42-51). Meppel, Nederland: Ten Brink Uitgevers.
 • Kampermann, A. (2019) Motiveren. In: Adema, T.J. en M. Samson (Red.) Bedrijfskundige aspecten van HRM (2e druk, pp. 191-214), Nederland, Groningen: Noordhoff, 2019.

Dhr. drs. M. Kieft

Dhr. drs. D. Kooistra

 • Semeijn, J. H., Caniels, M. C. J., & Kooistra, D. (2019). Cross-lagged effects of resilience and indicators of sustainable employability: A study among Dutch police officers. Policing (Oxford), 42(6), 961-975.

Mw. dr. K. Kourtit

 • Kourtit, K., Nijkamp P., & Osth, J. (2020). My Home is my Castle Assessment of City Love in Sweden. International Journal of Information Management, https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102213. 
 • Glaeser, E., Kourtit, K., & Nijkamp P. (eds.) (2020). Urban Empires. Routledge, New York.
 • Kourtit, K. (accepted). City Intelligence for Enhancing Urban Performance Value – A Conceptual Study on Data Decomposition in Smart Cities. Asia-Pacific Journal of Regional Science (2020 Distinguished Paper Award of JSRSAI Award).

Mw. dr. L. van Oortmerssen

 • van Oortmerssen, L. A., Caniels, M. C. J., & van Assen, M. (2019). Coping with Work Stressors and Paving the Way for Flow: Challenge and Hindrance Demands, Humor, and Cynicism. Journal of Happiness Studies.

Dhr. prof. dr. J. Stoffers

 • Brandsma, T., Stoffers, J., & Schrijver, I. (2020). Advanced technology use by care professionals. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(3), [742].
 • Stoffers, J. MM., Van der Heijden, B. IJM., & Jacobs, E. AGM. (2020). Employability and innovative work behaviour in small and medium-sized enterprises. International Journal of Human Resource Management, 31(11), 1439-1466.
 • Stoffers, J., van der Heijden, B., & Schrijver, I. (2020). Towards a sustainable model of innovative work behaviors’ enhancement: The mediating role of employability. Sustainability, 12(1), [159].

Dhr. dr. D. Stynen

 • Stynen, D., Jansen, N. W. H., Slangen, J. J. M., de Grip, A., & Kant, IJ. (2019). Need for recovery and different types of early labour force exit: a prospective cohort study among older workers. International Archives of Occupational and Environmental Health, 92(5), 683-697.
 • Gommans, F. G., Jansen, N. W. H., Stynen, D., Kant, IJ., & de Grip, A. (2017). The effects of under-skilling on need for recovery, losing employment and retirement intentions among older office workers: A prospective cohort study. International Labour Review, 156(3-4), 525-548.
 • Stynen, D., Jansen, N. W. H., & Kant, IJ. (2017). The impact of work-related and personal resources on older workers' fatigue, work enjoyment and retirement intentions over time. Ergonomics, 60(12), 1692-1707.

Dhr. dr. A. Vanderstukken

 • Van den Broeck, A., Schreurs, B., Proost, K., Vanderstukken, A., & Vansteenkiste, M. (2019). I Want to Be a Billionaire: How Do Extrinsic and Intrinsic Values Influence Youngsters’ Well-Being? Annals of the American Academy of Political and Social Science, 682(1), 204-219.
 • Vanderstukken, A., Schreurs, B., Germeys, F., Van den Broeck, A., & Proost, K. (2019). Should supervisors communicate goals or visions? The moderating role of subordinates' psychological distance. Journal of Applied Social Psychology, 49(11), 671-683.
 • Vanderstukken, A., Proost, K., & Van den Broeck, A. (2019). Subjective PO fit in recruitment: is it always really ‘O’? Organizational values may be industry values, depending on temporal distance. European Journal of Work and Organizational Psychology, 28(5), 602-615.

Dhr. dr. R. Venn

Mw. prof. dr. C.V. van Vuuren

 • Boelhouwer, I.G., Vermeer, W.M. & Van Vuuren, T. (accepted for publication). The associations between late effects of cancer treatment, work ability and job resources. A systematic review.", International Archives of Occupational and Environmental Health.
 • Van Dorssen-Boog, P., De Jong, J., Veld, M. & Van Vuuren, T. (2020). Self-leadership among healthcare workers: a mediator for the effects of job autonomy on work engagement and health, Frontiers in Psychology, section Organizational Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01420
 • Breevaart, K., Bakker, A., Derks, D., & van Vuuren, C. V. (2020). Engagement during demanding workdays: A diary study on energy gained from off-job activities. International Journal of Stress Management, 27(1), 45-52.

Dhr. dr. T. Van Waeyenberg

 • Van Waeyenberg, T., Peccei, R., & Decramer, A. (2020). Performance management and teacher performance: The role of affective organizational commitment and exhaustion. The International Journal of Human Resource Management, 1-35.
 • Audenaert, M., Decramer, A., George, B., Verschuere, B., & Van Waeyenberg, T. (2019). When employee performance management affects individual innovation in public organizations: The role of consistency and LMX. The International Journal of Human Resource Management, 30(5), 815-834.
 • Guerci, M., Decramer, A., Van Waeyenberg, T., & Aust, I. (2019). Moving beyond the link between HRM and economic performance: A study of the individual reactions of HR managers and professionals to sustainable HRM. Journal of Business Ethics, 160(3), 783-800.