Studieaanbod

Studievorm

Wetenschapsgebied

430 Producten
Schakelprogramma | Cursus | 15 EC | IB0006

Premaster formele technieken

De Premaster formele technieken is uitsluitend bedoeld voor studenten van wie de kennis over discrete wiskunde, logica, datastructuren en algoritmen, formele talen, programmeertalen en security op vol...
Schakelprogramma | Cursus | 15 EC | IB0106

Premaster programmeertechnieken

Cursus | 5 EC | RB1202

Aansprakelijkheidsrecht

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Stel dat uw auto een forse deuk oploopt omdat een van links n...
Cursus | 1,3 EC | CM990Z

Aanvulling masterscriptie. Suggesties voor vervolgonderzoek

Per 1 september 2017 krijgt deze cursus een andere naam, te weten: Aanvulling masterscriptie. Suggesties voor vervolgonderzoek.De cursus ‘Aanvulling masterscriptie’ is een inpassingscursus bestemd voo...
Cursus | 5 EC | NB0102

Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Deze cursus maakt deel uit van het introductiesemester op de ...
Cursus | 5 EC | NB0202

Aarde, mens en milieu 2 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Deze cursus maakt deel uit van het introductiesemester op de ...
Cursus | 2,5 EC | IM0001

Academic Writing

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.In een wetenschappelijk artikel beantwoordt u een onderzoeksv...
Cursus | 5 EC | CB0002

Academisch schrijven

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Een effectieve betogende tekst is overtuigend en in correct Nederlands geschreven. Het ...
Cursus | 5 EC | MB1802

Administratieve organisatie

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Deze cursus belicht informatieverzorging binnen organisaties ...
Cursus | 4,3 EC | S47321

Adolescentiepsychologie

De adolescentie is een interessante periode. Deze periode markeert immers de transitie van kindertijd naar volwassenheid. Allerhande ingrijpende ontwikkelingen spelen zich af op het lichamelijke, cogn...
Cursus | 15 EC | MM9906

Afstudeeronderzoek managementwetenschappen

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.De masteropleiding wordt afgesloten met het zelfstandig uitvo...
Cursus | 15 EC | IM9806

Afstudeeropdracht Business Process Management and IT

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Het afstudeertraject Business Process Management and IT vormt de afsluiting van uw mast...
Cursus | 30 EC | IM990C

Afstudeeropdracht Computer Science

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.U kunt het hele jaar door met de cursus starten. In deze afstudeeropdracht laat u zien ...
Cursus | 15 EC | IM9906

Afstudeeropdracht Software Engineering

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.U kunt het hele jaar door met de cursus starten. In deze afstudeeropdracht laat u zien ...
Cursus | 15 EC | IB9906

Afstudeerproject

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.In deze cursus voert u, samen met een aantal andere studenten...
Cursus | 17,2 EC | T62317

Afstudeerproject bachelor informatiekunde

Het afstuderen is de afsluitende cursus van de bachelor Informatiekunde. In de cursus past u de eerder verworven kennis en vaardigheden geïntegreerd toe in een toegepast onderzoeksproject. Dit beteken...
Cursus | 5 EC | MB0302

Algemene economie voor management

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.De cursus Algemene economie voor management laat u kennismake...
Cursus | 5 EC | CB1302

Americana. Europese reflecties op Amerika na 1900

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Amerikanen zijn: oppervlakkig, conformistisch, jeugdig, initiatiefrijk, materialistisch...
Cursus | 4,3 EC | C07211

Analytische filosofie

Aan het einde van de negentiende, begin van de twintigste eeuw deed zich een opmerkelijke ontwikkeling voor in de filosofie. Engelse filosofen als Bertrand Russell en G.E. Moore wilden een heel nieuw ...
Cursus | 4,3 EC | R01341

Arbeidsovereenkomstenrecht

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst? Aan welke eisen moet een geldige proeftijd voldoen? Mag een werkgever een werknemer met recht aan een concurrentiebeding houden? Heeft een zieke werkn...