Zonder historie geen toekomst

Geschiedenis is de grondlegger van de toekomst. Voorspellen van de toekomst kunnen we niet, maar op basis van onze ervaringen weten we wel wat we kunnen verwachten. We leren van onze geschiedenis. We duiken in de boeken en leren wat de schrijver ons wil vertellen. We kijken naar kunst en leren wat de kunstenaar ons wil laten zien. En we kijken om ons heen en vragen ons af waarom we massaal meebewegen met gebeurtenissen en hypes.

Om beslissingen te kunnen nemen heb je kennis nodig. Als cultuurwetenschapper kun je uit de doeken doen waarom iets is zoals het is en er voordeel uit halen voor de toekomst.

In de breedte en in de diepte

Niets is zo breed als cultuur. Je kunt je binnen cultuurwetenschappen verdiepen in de moderne cultuurgeschiedenis, literatuur, filosofie en kunstgeschiedenis.