Leren en studeren bij de Open Universiteit

Welke wetenschappelijke opleiding past het beste bij u?

De basis van ons universitaire onderwijs wordt gevormd door geaccrediteerde wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen. Deze opleidingen zijn uitstekend in deeltijd te bestuderen door de opbouw van cursussen en daardoor heel geschikt om naast uw baan te bestuderen. 

Heeft u andere studieambities dan het volgen van een totale opleiding? Dan zijn er andere studieprogramma’s te volgen die gebaseerd zijn op onderdelen uit de opleidingen.

Bij een Certified Professional Program kunt u zich gericht op een specifiek gebied met een compact aanbod van cursussen bijscholen.

Bent u docent in het voortgezet of hoger onderwijs en wilt u uw mastergraad behalen? Er bestaan diverse mogelijkheden dit bij de Open Universiteit te behalen.

Kijk bij het specifieke wetenschapsgebied voor de exacte programma’s.

Opleidingen