Het mysterie van de mens

Jij bent ook maar een mens. En niets menselijks is ons vreemd. Deze uitspraken bewijzen dat mensen geen perfecte wezens zijn. Mensen maken fouten en kunnen in de knoop raken. Maar mensen zijn ook veerkrachtig, moedig, liefdevol en verzorgend. En gelukkig zijn we allemaal anders. Toch is het leven niet voor iedereen niet gemakkelijk te doorgronden. Kwetsbare mensen hebben coaching nodig om zo prettig mogelijk te kunnen leven.

Je hebt als psycholoog kennis van de werking van het brein en je onderzoekt waarom mensen doen wat ze doen. Soms is een duwtje in de rug voldoende, soms is een levenslange klacht aan de orde.

Verdieping

Iedereen wil eigenlijk hetzelfde: gelukkig zijn. Binnen de psychologie kun je verdieping zoeken op de gebieden levensloop, gezondheid, arbeid en klinische psychologie. En van jonge tot hoge leeftijd, in relaties of individueel.

Opleidingen