Hoe maken we het onderwijs boeiend voor docent en leerling?

Verdiep je in de leerprocessen van leerling tot en met student

De wereld van Onderwijswetenschappen…
De roep om beter onderwijs is een actueel thema. Nu kunnen we het Nederlandse onderwijs niet superslecht noemen, maar het kan altijd beter.
Móet zelfs beter, zo is de overtuiging. Dat geldt niet voor een studie in het bijzonder, maar voor alle studenten en leerlingen. Daarbij zijn we er niet als we alleen aandacht besteden aan de kwaliteit van de docenten, examens of leerstof. Ook zaken als de schoolorganisatie, de inrichting van het onderwijs en de wijze waarop we verbeteringen en vernieuwingen doorvoeren spelen een rol. Binnen de studie Onderwijswetenschappen leiden we u op tot een deskundige die dit soort problemen wetenschappelijk onderzoekt en oplost. 
Ik ben naast docent nu ook student
Dat was best even wennen