Uitspraken College van beroep voor de examens

ALG_klachten_19967_head_large.jpg

Uitspraken College van beroep voor de examens

Het College van beroep voor de examens mag op grond van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek alleen marginaal toetsen.

Dit betekent dat het College ter zitting een beroepszaak niet inhoudelijk mag behandelen. Het College bekijkt alleen of de beslissing in strijd is met het recht. Van strijd met het recht is bijvoorbeeld sprake als:

  • bewezen is dat een begeleider toezeggingen heeft gedaan waaraan een student vertrouwen mocht ontlenen;
  • een tentamenvraag onduidelijk is gesteld en daardoor meerdere antwoorden goed zijn.

Ter verduidelijking van deze toetsingwijze zijn de uitspraken in overzichten opgenomen:

De uitspraken zijn ook gerubriceerd op onderwerp.

Bij de uitspraken is de volgende opmaak gehanteerd:

  • Zaaknummer: het nummer dat aan de beroepszaak is toegekend
  • Onderwerp: de beslissing waartegen beroep is ingesteld
  • Uitspraak: de beslissing van het College
  • Inhoud: een korte samenvatting van de beroepszaak, waarna - in PDF - de integrale, geanonimiseerde uitspraak kan worden gelezen.

Ik heb een vraag.