Over_Klachten_12116_head_large.jpg
Overzicht uitspraken College 2018
Uitspraken 2018

1.
Zaaknummer: CBE2017-184
Beroep tegen tentamenuitslag Goederenrecht
Uitspraak: ongegrond

2.
Zaaknummer: CBE2018-009
Beroep tegen tentamenuitslag Formeel strafrecht
Uitspraak: ongegrond

3.
Zaaknummer: CBE2017-241
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: ongegrond

4.
Zaaknummer: CBE2017-244
Beroep tegen tentamenuitslag Arbeidsovereenkomstenrecht
Uitspraak: ongegrond

5.
Zaaknummer: CBE2018-015
Beroep tegen tentamenuitslag Formeel strafrecht
Uitspraak: ongegrond

6.
Zaaknummer: CBE2018-019
Beroep tegen tentamenuitslag Bachelorthesis
Uitspraak: ongegrond

7.
Zaaknummer: CBE2017-236
Beroep tegen hernieuwde tentamenuitslag
Uitspraak: ongegrond

8.
Zaaknummer: CBE2018-021
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: ongegrond

9.
Zaaknummer: CBE2018-024
Beroep tegen toelatingsbeslissing schakelprogramma
Uitspraak: ongegrond

10.
Zaaknummer: CBE2018-025
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding recht
Uitspraak: ongegrond

11.
Zaaknummer: CBE2018-030
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoek en Analyse I
Uitspraak: ongegrond

12.
Zaaknummer: CBE2018-053
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding bestuursrecht
Uitspraak: ongegrond

13.
Zaaknummer: CBE2018-054
Beroep tegen aangepast getuigschrift
Uitspraak: ongegrond

14.
Zaaknummer: CBE2018-062
Beroep tegen tentamenuitslag Bestuursrecht
Uitspraak: niet-ontvankelijk

15.
Zaaknummer: CBE2018-091
Beroep tegen tentamenuitslag Personen- en familierecht
Uitspraak: ongegrond

16.
Zaaknummer: CBE2018-101
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: ongegrond

17.
Zaaknummer: CBE2018-106
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum analyse van psychologische modellen
Uitspraak: ongegrond

18.
Zaaknummer: CBE2018-114
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtsgeschiedenis
Uitspraak: ongegrond

19.
Zaaknummer: CBE2018-103
Beroep tegen tentamenuitslag scriptie
Uitspraak: ongegrond 

20.
Zaaknummer: CBE2018-145
Beroep tegen tentamenuitslag Milieubeleid: theorie en praktijk
Uitspraak: ongegrond 

21.
Zaaknummer: CBE2018-055
Beroep tegen 9 open vragen tentamenuitslag Overeenkomstenrecht
Uitspraak: ongegrond 

22.
Zaaknummer: CBE2018-136
Beroep tegen 5 gesloten vragen tentamenuitslag Inleiding internationaal recht
Uitspraak: ongegrond 

23.
Zaaknummer: CBE2018-150
Beroep tegen 6 gesloten vragen tentamenuitslag Inleiding internationaal recht 
Uitspraak: ongegrond

24.
Zaaknummer: CBE2018-142
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding kunstgeschiedenis 1
Uitspraak: ongegrond 

25.
Zaaknummer: CBE2018-180
Beroep tegen besluit CvE-MST inzake vermoeden van fraude
Uitspraak: gegrond 

26.
Zaaknummer: CBE2018-040
Beroep tegen 5 gesloten vragen tentamenuitslag Biologische grondslagen: cognitie
Uitspraak: ongegrond 

27.
Zaaknummer: CBE2018-158
Beroep tegen 1 gesloten vraag tentamenuitslag Ontwikkelingspsychologie
Uitspraak: ongegrond 

28.
Zaaknummer: CBE2018-165
Beroep tegen 3 open vragen tentamenuitslag Inleiding Europees recht
Uitspraak: ongegrond 

29.
Zaaknummer: CBE2018-163
Beroep tegen 10 gesloten vragen tentamenuitslag Inleiding internationaal recht
Uitspraak: gegrond 

30.
Zaaknummer: CBE2018-190
Beroep tegen 6 open vragen tentamenuitslag Inleiding Europees recht
Uitspraak: ongegrond 

31.
Zaaknummer: CBE2018-199
Beroep tegen 14 gesloten vragen tentamenuitslag Goederenrecht
Uitspraak: ongegrond 

32.
Zaaknummer: CBE2018-203
Beroep tegen 2 open vragen en beoordeling essay tentamenuitslag Inleiding Europees recht 
Uitspraak: ongegrond