Overzicht uitspraken College 2020

Over_Klachten_12116_head_large.jpg
Overzicht uitspraken College 2020
Uitspraken 2020

1.
Zaaknummer: CBE2019-239
Beroep tegen tentamenuitslag Literatuur in de multiculturele samenleving
Uitspraak: ongegrond

2.
Zaaknummer: CBE2019-274
Beroep tegen tentamenuitslag Integratiepracticum
Uitspraak: ongegrond

3.
Zaaknummer: CBE2019-165
Beroep tegen tentamenuitslag Algemene economie voor management
Uitspraak: gegrond

4.
Zaaknummer: CBE2019-219
Beroep tegen verzoek individuele overgangsregeling
Uitspraak: ongegrond

5.
Zaaknummer: CBE2019-259
Beroep tegen tentamenuitslag Integratiepracticum
Uitspraak: ongegrond

6.
Zaaknummer: CBE2019-260
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: ongegrond

7.
Zaaknummer: CBE2019-245
Beroep tegen tentamenuitslag IT Governance
Uitspraak: ongegrond

8.
Zaaknummer: CBE2019-272
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding bestuursrecht
Uitspraak: ongegrond

9.
Zaaknummer: CBE2019-278
Beroep tegen tentamenuitslag Psychodiagnostiek
Uitspraak: gegrond

10.
Zaaknummer: CBE2019-286
Beroep tegen tentamenuitslag Gespreksvoering
Uitspraak: ongegrond

11.
Zaaknummer: CBE2020-001
Beroep tegen tentamenuitslag Bestuursrecht II
Uitspraak: ongegrond

12.
Zaaknummer: CBE2020-008
Beroep tegen tentamenuitslag Materieel strafrecht
Uitspraak: ongegrond

13.
Zaaknummer: CBE2020-024
Beroep tegen tentamenuitslag Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

14.
Zaaknummer: CBE2020-007
Beroep tegen tentamenuitslag Materieel strafrecht
Uitspraak: ongegrond

15.
Zaaknummer: CBE2020-015
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding strafrecht
Uitspraak: ongegrond

16.
Zaaknummer: CBE2020-017
Beroep tegen tentamenuitslag Burgerlijk procesrecht
Uitspraak: ongegrond

17.
Zaaknummer: CBE2020-061
Beroep tegen tentamenuitslag Overeenkomstenrecht
Uitspraak: ongegrond

18.
Zaaknummer: CBE2020-056
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding strafrecht
Uitspraak: ongegrond

19.
Zaaknummer: CBE2020-057
Beroep tegen tentamenuitslag Dynamiek van het goederenrecht
Uitspraak: ongegrond

20.
Zaaknummer: CBE2019-233
Beroep tegen tentamenuitslag Overeenkomstenrecht
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

21.
Zaaknummer: CBE2018-119
Beroep tegen toelatingsbeslissing wo-masteropleiding Management
Uitspraak: kennelijk ongegrond

22.
Zaaknummer: CBE2018-033
Beroep tegen tentamenuitslag Goederenrecht
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

23.
Zaaknummer: CBE2018-121
Beroep tegen tentamenuitslag Psychodiagnostiek
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

24.
Zaaknummer: CBE2018-029
Beroep tegen tentamenuitslag Integratiepracticum
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

25.
Zaaknummer: CBE2020-063
Beroep tegen tentamenuitslag Psychologie van arbeid en gezondheid
Uitspraak: afwijzing vergoeding proceskosten

26.
Zaaknummer: CBE2020-095
Beroep tegen besluit wijze van tentaminering
Uitspraak: niet-ontvankelijk

27.
Zaaknummer: CBE2020-096
Beroep tegen verzoek voorlopige voorziening
Uitspraak: afwijzing voorlopige voorziening

28.
Zaaknummer: CBE2018-133
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek
Uitspraak: kennelijk ongegrond

29.
Zaaknummer: CBE2018-192
Beroep tegen tentamenuitslag Materieel strafrecht
Uitspraak: kennelijk ongegrond

30.
Zaaknummer: CBE2018-170
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtspersonenrecht 1
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

31.
Zaaknummer: CBE2018-193
Beroep tegen tentamenuitslag Organisatiepsychologie
Uitspraak: kennelijk ongegrond

32.
Zaaknummer: CBE2018-200
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: kennelijk ongegrond

33.
Zaaknummer: CBE2019-234
Beroep tegen tentamenuitslag Adolescentiepsychologie
Uitspraak: kennelijk ongegrond

34.
Zaaknummer: CBE2020-022
Beroep tegen tentamenuitslag Aansprakelijkheidsrecht
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

35.
Zaaknummer: CBE2020-051
Beroep tegen tentamenuitslag Seksuologie
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

36.
Zaaknummer: CBE2020-043
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding strafrecht
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

37.
Zaaknummer: CBE2018-202
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum Inleiding data-analyse
Uitspraak: kennelijk ongegrond

38.
Zaaknummer: CBE2020-023
Beroep tegen tentamenuitslag Test- en toetstheorie
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

39.
Zaaknummer: CBE2019-138
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding Bestuursrecht
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

40.
Zaaknummer: CBE2019-167
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

41.
Zaaknummer: CBE2019-243
Beroep tegen tentamenuitslag Ontwikkelingspsychologie
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

42.
Zaaknummer: CBE2019-263
Beroep tegen tentamenuitslag Object georiënteerd programmeren
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

43.
Zaaknummer: CBE2020-002
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding Europees recht
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

44.
Zaaknummer: CBE2018-251
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: kennelijk ongegrond

45.
Zaaknummer: CBE2018-270
Beroep tegen tentamenuitslag Burgerlijk procesrecht
Uitspraak: kennelijk ongegrond

6.
Zaaknummer: CBE2019-030
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding Europees recht
Uitspraak: kennelijk ongegrond

47.
Zaaknummer: CBE2019-087
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum inleiding data-analyse
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

48.
Zaaknummer: CBE2019-262
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: kennelijk ongegrond

49.
Zaaknummer: CBE2020-088
Beroep tegen tentamenuitslag Goederenrecht
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk