Overzicht uitspraken College 2019

Over_Klachten_12116_head_large.jpg
Overzicht uitspraken College 2019
Uitspraken 2019

1.
Zaaknummer: CBE2018-210
Beroep tegen tentamenuitslag Materieel strafrecht
Uitspraak: ongegrond

2.
Zaaknummer: CBE2018-215
Beroep tegen tentamenuitslag Dynamiek van het goederenrecht
Uitspraak: ongegrond  

3.
Zaaknummer: CBE2018-219
Beroep tegen tentamenuitslag Methodologie van het privaatrecht
Uitspraak: ongegrond

4.
Zaaknummer: CBE2018-230
Beroep tegen dossierverklaring en cijferlijst
Uitspraak: ongegrond

5.
Zaaknummer: CBE2018-191
Beroep tegen tentamenuitslag Biologische grondslagen: evolutionaire psychologie
Uitspraak: ongegrond

6.
Zaaknummer: CBE2018-234
Beroep tegen tentamenuitslag Ondernemingsrecht
Uitspraak: ongegrond

7.
Zaaknummer: CBE2018-258
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing
Uitspraak: gegrond

8.
Zaaknummer: CBE2018-229
Beroep tegen tentamenuitslag Goederenrecht
Uitspraak: ongegrond

9.
Zaaknummer: CBE2018-235
Beroep tegen tentamenuitslag Burgerlijk procesrecht
Uitspraak: ongegrond

10.
Zaaknummer: CBE2018-259
Beroep tegen tentamenuitslag Recht in context
Uitspraak: ongegrond en onbevoegd

11.
Zaaknummer: CBE2018-281
Beroep tegen tentamenuitslag Public International Law
Uitspraak: ongegrond

12.
Zaaknummer: CBE2018-285
Beroep tegen tentamenuitslag Kabinetten, galerijen en musea
Uitspraak: ongegrond 

13.
Zaaknummer: CBE2018-261
Beroep tegen toelatingsbeslissing Schakelzone Recht
Uitspraak: ongegrond

14.
Zaaknummer: CBE2018-262
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtsgeschiedenis
Uitspraak: niet-ontvankelijk

15.
Zaaknummer: CBE2019-015
Beroep tegen tentamenuitslag Arbeidsovereenkomstenrecht
Uitspraak: ongegrond

16.
Zaaknummer: CBE2019-021
Beroep tegen tentamenuitslag Overeenkomstenrecht
Uitspraak: ongegrond

17.
Zaaknummer: CBE2019-035
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding strafrecht
Uitspraak: ongegrond

18.
Zaaknummer: CBE2019-046
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding strafrecht
Uitspraak: ongegrond

19.
Zaaknummer: CBE2018-248
Beroep tegen tentamenuitslag Ondernemingsrecht
Uitspraak: ongegrond

20.
Zaaknummer: CBE2019-012
Beroep tegen inpassingsbeschikking masteropleiding Psychologie
Uitspraak: ongegrond

21.
Zaaknummer: CBE2019-047
Beroep tegen tentamenuitslag Strafrechtelijk bewijs
Uitspraak: ongegrond

22.
Zaaknummer: CBE2019-061
Beroep tegen tentamenuitslag Bestuursrecht I
Uitspraak: ongegrond

23.
Zaaknummer: CBE2019-067
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-bachelor Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: ongegrond

24.
Zaaknummer: CBE2019-081
Beroep tegen toelatingsbeslissing wo-master Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: ongegrond

25.
Zaaknummer: CBE2019-089
Beroep tegen tentamenuitslag Dynamiek van het goederenrecht
Uitspraak: ongegrond

26.
Zaaknummer: CBE2019-083
Beroep tegen tentamenuitslag Datastructuren en algoritmen
Uitspraak: ongegrond

27.
Zaaknummer: CBE2019-105
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum: cross-sectioneel onderzoek
Uitspraak: ongegrond

28.
Zaaknummer: CBE2019-112
Beroep tegen tentamenuitslag Ondernemingsrecht
Uitspraak: ongegrond

29.
Zaaknummer: CBE2019-129
Beroep tegen tentamenuitslag Materieel strafrecht
Uitspraak: ongegrond

30.
Zaaknummer: CBE2019-132
Beroep tegen tentamenuitslag Arbeidsovereenkomstenrecht
Uitspraak: ongegrond

31.
Zaaknummer: CBE2019-023
Beroep tegen tentamenuitslag Personen- en familierecht
Uitspraak: ongegrond

32.
Zaaknummer: CBE2019-102
Beroep tegen afwijzing gebruik tentamenhulpmiddel
Uitspraak: niet-ontvankelijk

33.
Zaaknummer: CBE2019-109
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding Europees recht
Uitspraak: ongegrond

34.
Zaaknummer: CBE2019-006
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: ongegrond

35.
Zaaknummer: CBE2019-072
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding bestuursrecht
Uitspraak: gegrond

36.
Zaaknummer: CBE2019-121
Beroep tegen tentamenuitslag Methoden voor onderwijsonderzoek
Uitspraak: ongegrond

37.
Zaaknummer: CBE2019-033
Beroep tegen tentamenuitslag Financieel perspectief in besturen
Uitspraak: ongegrond

38.
Zaaknummer: CBE2013-172
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

39.
Zaaknummer: CBE2016-029
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing
Uitspraak: kennelijk ongegrond

40.
Zaaknummer: CBE2016-055
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum psychologisch experiment
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

41.
Zaaknummer: CBE2016-115
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

42.
Zaaknummer: CBE2017-140
Beroep tegen tentamenuitslag Gespreksvoering
Uitspraak: kennelijk ongegrond

43.
Zaaknummer: CBE2016-123
Beroep tegen tentamenuitslag Adolescentie
Uitspraak: kennelijk ongegrond

44.
Zaaknummer: CBE2016-133
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie
Uitspraak: kennelijk ongegrond

45.
Zaaknummer: CBE2016-006
Beroep tegen tentamenuitslag Formeel strafrecht
Uitspraak: kennelijk ongegrond

46.
Zaaknummer: CBE2016-064
Beroep tegen tentamenuitslag Organisatiekunde
Uitspraak: kennelijk ongegrond

47.
Zaaknummer: CBE2016-080
Beroep tegen tentamenuitslag Grondrechten
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

48.
Zaaknummer: CBE2016-104
Beroep tegen tentamenuitslag Bestuursrecht
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

49.
Zaaknummer: CBE2016-136
Beroep tegen tentamenuitslag Basiscursus recht
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

50.
Zaaknummer: CBE2016-219
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing
Uitspraak: kennelijk ongegrond

51.
Zaaknummer: CBE2015-008
Beroep tegen tentamenuitslag Burgerlijk procesrecht
Uitspraak: deels kennelijk niet-ontvankelijk, deels kennelijk ongegrond

52.
Zaaknummer: CBE2015-185
Beroep tegen onderzoekspracticum Psychologische survey
Uitspraak: kennelijk ongegrond

53.
Zaaknummer: CBE2015-203
Beroep tegen Arbeidsovereenkomstenrecht
Uitspraak: kennelijk ongegrond

54.
Zaaknummer: CBE2015-226
Beroep tegen toelatingsbeschikking wo-masteropleiding
Uitspraak: kennelijk ongegrond

55.
Zaaknummer: CBE2015-245
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding in de psychologie
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

56.
Zaaknummer: CBE2016-226
Beroep tegen tentamenuitslag Goederenrecht
Uitspraak: kennelijk ongegrond

57.
Zaaknummer: CBE2017-092
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding in de psychologie
Uitspraak: kennelijk ongegrond

58.
Zaaknummer: CBE2017-096
Beroep tegen tentamenuitslag Over leren, onderwijs en instructie
Uitspraak: kennelijk ongegrond

59.
Zaaknummer: CBE2017-098
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum: Inleiding data-analyse
Uitspraak: kennelijk ongegrond

60.
Zaaknummer: CBE2017-099
Beroep tegen tentamenuitslag Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie
Uitspraak: kennelijk ongegrond

61.
Zaaknummer: CBE2017-123
Beroep tegen tentamenuitslag Biologische grondslagen: cognitie
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

62.
Zaaknummer: CBE2017-148
Beroep tegen tentamenuitslag Formeel strafrecht
Uitspraak: kennelijk ongegrond

63.
Zaaknummer: CBE2017-169
Beroep tegen tentamenuitslag Klinische Psychologie 2
Uitspraak: kennelijk ongegrond

64.
Zaaknummer: CBE2017-185
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding strafrecht
Uitspraak: kennelijk ongegrond

65.
Zaaknummer: CBE2017-211
Beroep tegen toelatingsbeslissing schakelprogramma masteropleiding Onderwijswetenschappen
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

66.
Zaaknummer: CBE2017-238
Beroep tegen vrijstellingsverzoek wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: kennelijk ongegrond

67.
Zaaknummer: CBE2016-184
Beroep tegen tentamenuitslag Overeenkomstenrecht
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

68.
Zaaknummer: CBE2016-198
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum kwantitatieve data-analyse
Uitspraak: kennelijk ongegrond

69.
Zaaknummer: CBE2016-206
Beroep tegen tentamenuitslag Juridische Vaardigheden 1
Uitspraak: kennelijk ongegrond

70.
Zaaknummer: CBE2016-235
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtsbescherming tegen de overheid
Uitspraak: kennelijk ongegrond

71.
Zaaknummer: CBE2017-058
Beroep tegen tentamenuitslag Basiscursus recht
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

72.
Zaaknummer: CBE2017-088
Beroep tegen tentamenuitslag Test- en toetstheorie
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

73.
Zaaknummer: CBE2019-145
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding bestuursrecht
Uitspraak: ongegrond

74.
Zaaknummer: CBE2019-103
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-opleiding Bachelor Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: ongegrond

75.
Zaaknummer: CBE2019-242
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-opleiding Bachelor Psychologie
Uitspraak: ongegrond

76.
Zaaknummer: CBE2019-182
Beroep tegen tentamenuitslag Data Governance
Uitspraak: ongegrond

77.
Zaaknummer: CBE2019-184
Beroep tegen tentamenuitslag Juridische en academische vaardigheden
Uitspraak: ongegrond

78.
Zaaknummer: CBE2019-185
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-opleiding Bachelor Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: ongegrond

79.
Zaaknummer: CBE2019-187
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding in de gezondheidspsychologie
Uitspraak: ongegrond

80.
Zaaknummer: CBE2019-197
Beroep tegen tentamenuitslag Masterthesis
Uitspraak: ongegrond/niet-ontvankelijk

81.
Zaaknummer: CBE2019-198
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding recht
Uitspraak: ongegrond

82.
Zaaknummer: CBE2019-144
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding internationaal recht
Uitspraak: niet-ontvankelijk

83.
Zaaknummer: CBE2019-048
Beroep tegen tentamenuitslag Overeenkomstenrecht
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

84.
Zaaknummer: CBE2019-049
Beroep tegen tentamenuitslag Aansprakelijkheidsrecht
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk

85.
Zaaknummer: CBE2019-146
Beroep tegen tentamenuitslag Overeenkomstenrecht
Uitspraak: kennelijk niet-ontvankelijk