Over_Klachten_12116_head_large.jpg
Overzicht uitspraken College 2017
Uitspraken 2017

1.
Zaaknummer: CBE2016-167
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie
Uitspraak: ongegrond

2.
Zaaknummer: CBE2016-182
Beroep tegen afwijzing aanpassing cijferlijst Mastergetuigschrift Rechtsgeleerdheid (CBHO 2015/176)
Uitspraak: gegrond

3.
Zaaknummer: CBE2016-191
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie
Uitspraak: gegrond

4.
Zaaknummer: CBE2016-215
Beroep tegen tentamenuitslag Europees recht
Uitspraak: ongegrond

5.
Zaaknummer: CBE2016-229
Beroep tegen tentamenuitslag Over leren, onderwijs en instructie
Uitspraak: gegrond

6.
Zaaknummer: CBE2017-003
Beroep tegen tentamenuitslag Formeel strafrecht
Uitspraak: ongegrond

7.
Zaaknummer: CBE2017-020
Beroep tegen weigering voorlopige voorziening
Uitspraak: verzoek is afgewezen

8.
Zaaknummer: CBE2016-212
Beroep tegen tentamenuitslag Formeel strafrecht
Uitspraak: ongegrond

9.
Zaaknummer: CBE2016-233
Beroep tegen tentamenuitslag Grondrechten
Uitspraak: ongegrond

10.
Zaaknummer: CBE2017-030
Beroep tegen besluit Examencommissie CenR inzake de hernieuwde beslissing op de uitspraak van het CBE
Uitspraak: ongegrond

11.
Zaaknummer: CBE2016-202
Beroep tegen tentamenuitslag Voorbereiding onderzoek
Uitspraak: gegrond

12.
Zaaknummer: CBE2016-231
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtspersonenrecht 1
Uitspraak: ongegrond

13.
Zaaknummer: CBE2017-007
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding in de psychologie
Uitspraak: gegrond

14.
Zaaknummer: CBE2017-011
Beroep tegen tentamenuitslag Empirisch afstudeeronderzoek klinische psychologie
Uitspraak: ongegrond

15.
Zaaknummer: CBE2017-029
Beroep tegen tentamenuitslag Empirisch afstudeeronderzoek klinische psychologie
Uitspraak: ongegrond

16.
Zaaknummer: CBE2017-034
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtspersonenrecht 1
Uitspraak: ongegrond

17.
Zaaknummer: CBE2017-045
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie
Uitspraak: gegrond

18.
Zaaknummer: CBE2017-053
Beroep tegen tentamenuitslag Grondslagen van de psychologie
Uitspraak: ongegrond

19.
Zaaknummer: CBE2017-014
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtsbescherming tegen de overheid
Uitspraak: ongegrond

20.
Zaaknummer: CBE2017-041
Beroep tegen tentamenuitslag Rule-Based Design
Uitspraak: gegrond

21.
Zaaknummer: CBE2017-101
Beroep tegen toelating deelopdracht Integratiepracticum
Uitspraak: afwijzing

22.
Zaaknummer: CBE2017-086
Beroep tegen tentamenuitslag Grondrechten
itspraak: ongegrond

23.
Zaaknummer: CBE2017-091
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding internationaal recht
Uitspraak: ongegrond

24.
Zaaknummer: CBE2017-070
Beroep tegen tentamenuitslag Integratiepracticum
Uitspraak: niet-ontvankelijk

25.
Zaaknummer: CBE2017-090
Beroep tegen tentamenuitslag Levenswetenschappen 1: evolutie
Uitspraak: ongegrond

26.
Zaaknummer: CBE2017-056
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: ongegrond

27.
Zaaknummer: CBE2017-065
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum psychologisch experiment
Uitspraak: gegrond

28.
Zaaknummer: CBE2017-102
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding internationaal recht
Uitspraak: gegrond

29.
Zaaknummer: CBE2017-124
Beroep tegen inpassingsbeschikking
Uitspraak: ongegrond

30.
Zaaknummer: CBE2017-127
Beroep tegen uitslag tentamen Voorbereiding onderzoek
Uitspraak: gegrond

31.
Zaaknummer: CBE2017-129
Beroep tegen tentamenuitslag Strategie van organisaties
Uitspraak: ongegrond

32.
Zaaknummer: CBE2017-138
Beroep tegen tentamenuitslag Formeel strafrecht
Uitspraak: ongegrond

33.
Zaaknummer: CBE2017-144
Beroep tegen toelatingsbeslissing schakelzone Recht - UvA
Uitspraak: ongegrond

34.
Zaaknummer: CBE2017-147
Beroep tegen toelatingsbeslissing schakelzone Recht - UvA
Uitspraak: ongegrond

35.
Zaaknummer: CBE2017-162
Beroep tegen tentamenuitslag Personen- en familierecht
Uitspraak: ongegrond

* niet openbaar beschikbaar