null Beter mentaal welbevinden bij mbo-leerlingen die licht bewegen

OW_Mentaal_Welbevinden_MBO_Bewegen_14751_head_large.jpg
Beter mentaal welbevinden bij mbo-leerlingen die licht bewegen
Onlangs werd het eindrapport van het Phit2Learn onderzoek gepresenteerd. Uit dit onderzoek van de Open Universiteit bij leerlingen in het mbo bleek er geen duidelijk effect van lichamelijke activiteit en staand leren op leeruitkomsten. Wél is er een relatie tussen beweeggedrag en mentaal welbevinden. Maar hoe zit dit nu precies?

Mbo-studenten meer kwetsbaar

Het is inmiddels algemeen bekend dat bewegen goed is voor je gezondheid. Toch zitten we een groot deel van de tijd. Dat geldt niet alleen voor werkenden met een kantoorbaan, maar ook voor leerlingen in het basis-, middelbaar en vervolgonderwijs. Veertig procent van alle leerlingen die vervolgonderwijs volgen, gaat naar het mbo. Mbo-studenten bewegen gemiddeld minder dan leerlingen van andere vervolgopleidingen en maken ook vaker stressvolle situaties mee. Dit maakt hun mentale gesteldheid meer kwetsbaar. Reden genoeg om te onderzoeken of meer bewegen bij mbo-studenten samengaat met een hoger mentaal welbevinden.

Mentaal welbevinden

Mentaal welbevinden van studenten wordt wel omschreven als 'een duurzame staat waarin positieve gevoelens en een positieve houding overheersen, gekenmerkt door positieve relaties op school, veerkracht, het beste uit jezelf willen halen en tevreden zijn over je leerervaringen.' Mentaal welbevinden van studenten komt onder andere tot uitdrukking door het hebben van weinig depressieve klachten en veel zelfvertrouwen. Uit het onderzoek bleek dat mbo-studenten die meer bewogen minder depressieve symptomen en meer zelfvertrouwen hadden, en dus een hoger mentaal welbevinden.

Licht bewegen stimuleren

In het onderzoek droegen 85 mbo-studenten minimaal zeven dagen achter elkaar een zogenaamde beweegmeter. Met deze meter wordt continu geregistreerd of iemand zit, licht beweegt of meer intensief beweegt. Opvallend is dat niet zozeer intensief bewegen, maar vooral licht bewegen gerelateerd bleek aan een minder depressieve symptomen en meer zelfvertrouwen. Daarnaast hadden mbo-studenten die meer tijd zittend doorbrachten minder zelfvertrouwen. Hoewel met dit onderzoek niet bepaald kan worden of de betere mentale gesteldheid een direct gevolg is van meer bewegen, is toch het advies dat scholen actief het bewegen van leerlingen stimuleren. Licht bewegen is hierbij voldoende. Dit kan tijdens de les door in plaats van te zitten, leerlingen te laten staan, of door regelmatige beweegpauzes in te lassen.