null Corona en een nieuwe leefstijl

PSY_LilianLechner_CoronaLeefstijl_17591_head_large.jpg
Samenleving
Corona en een nieuwe leefstijl
Webcolumn Gezondheidspsychologie - door Lilian Lechner - september 2020

Zoals iedereen weet heeft Corona de wereld als geheel maar ook ieders persoonlijke leven enorm veranderd in het afgelopen jaar. Veel mensen werken inmiddels grotendeels thuis, we hebben minder sociale contacten en we moeten voldoen aan gedragsregels zoals afstand houden en handen wassen die nog niet echt tot een nieuwe gewoonte zijn geworden.

Gedrag veranderen: het moest, dus we hielden vol

Binnen Gezondheidspsychologie weten we dat het enorm moeilijk is om ongezond of risicovol gedrag blijvend te veranderen. Denk aan minder snacken, meer bewegen of stoppen met roken. Toch hebben we tijdens de coronacrisis gezien dat als het echt moet, we wel degelijk allemaal kunnen veranderen. Zo bleven we in maart, april en mei massaal thuis, hielden we afstand, en wasten we onze handen ontelbaar vaak. Kennelijk was de dreiging groot genoeg en werd de ernst van corona als heel hoog ingeschat. Ook ervoeren we veel maatschappelijke sociale druk om ons te houden aan de nieuwe leefregels. Dat werkte: we veranderden massaal en succesvol ons gedrag.

Goede voornemens: leefstijl omgooien

Maar het gaat verder; 40% van de bevolking vindt dat corona een goede reden is om meer te gaan bewegen en gezonder te leven, omdat je met een gezond lichaam zonder overgewicht minder kans hebt op ernstige complicaties mocht je corona krijgen. Zo kan corona - ondank alle negatieve gevolgen van de crisis - er ook toe leiden dat we onze gezondheid en leefstijl op een positieve wijze heroverwegen. Het is goed dat alle ellende ook mooie dingen kan voortbrengen.

Lukt het ook na de crisis?

Inmiddels zien we echter ook hoe moeilijk het is om het gezonde gedrag ook echt vol te houden. Afstand houden is ok, maar moet het nu echt wel altijd en geldt het wel voor al je contacten? Bijna iedereen heeft voor zichzelf uitzonderingen gecreëerd op die oorspronkelijke regels, geeft er een eigen draai aan, etc. De urgentie en directe dreiging lijken verder weg, de verslapping van de gedragsregels en de sterke stijging in het aantal besmettingen laat dat duidelijk zien. Het volhouden van gedrag blijkt voor velen toch een stuk moeilijker te zijn, zonder vooruitzicht is op een snel einde van de maatregelen. We hadden ook niet verwacht dat het allemaal zo lang ging duren. De motivatie om je aan de nieuwe gedragsregels te houden is inmiddels een stuk lager dan die in april was.

Ons gedrag is en blijft cruciaal

Ook de komende periode zal ons gedrag een cruciale rol spelen als het gaat om onze gezondheid; blijven we ons houden aan de gedragsregels, zijn we bereid om ons massaal te laten inenten als er een vaccin komt, en zijn we daarna nog steeds bereid om ons gedrag aan te passen? Ons gedrag was, is en blijft een kernfactor om deze crisis ook op lange termijn goed te doorstaan.