RW_Buitenpromovendus_17463_head_large.jpg
Gedragscode
Voor het onderzoek dat plaatsvindt bij de Open Universiteit en daarmee ook voor al het promotieonderzoek, geldt dat het valt onder de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening.

In de gedragscode worden de principes van goed wetenschappelijk onderzoek beschreven. Het gaat hier om de principes rondom zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Lees meer over de kwaliteits- en integriteitsafspraken die de open Universiteit hanteert.