RW_Buitenpromovendus_17463_head_large.jpg
Ingangseisen en onderzoeksplan
Om promotieonderzoek te kunnen doen is een afgeronde Masteropleiding een vereiste. Deze masteropleiding is relevant voor het promotieonderzoek. Het voorgestelde onderzoek moet ook aansluiten aan het expertisegebied van de promotor. Deze promotor beoordeelt het promotieplan en legt het plan voor aan de Commissie buitenpromovendi voor goedkeuring. Wanneer het plan hierna akkoord is, meldt de promotor het onderzoek aan bij het College voor promoties (CvP).

Opstellen onderzoeksplan en promovenduscontract

Als kandidaat begin je met het opstellen van een onderzoeksplan en je doet dit in overleg met promotores en andere begeleider(s). Gebruik het Format promotievoorstel hiervoor om richting te geven aan het voorstel. Wanneer je plan door de Commissie buitenpromovendi is goedgekeurd ga je door naar de uitvoeringsfase en wordt een formeel Buitenpromovenduscontract (PhD1) ondertekend. Dit contract betekent dat beide partijen hun intentie onderschrijven tot het uitvoeren van het promotietraject.

Je doorloopt vervolgens twee fasen:
Fase 1 - Uitwerking van het onderzoeksplan
Fase 2 - Uitvoering van het goedgekeurde onderzoeksplan

Voor beide fasen wordt een officieel PhD-contract opgesteld.

Graduate School

Het Buitenpromovenduscontract en het Onderzoeksplan (inclusief scholingsplan) geven samen toegang tot de volledige faciliteiten van de Graduate School - OUGS.
De Graduate School is bereikbaar via graduate.school@ou.nl.

Kosten

Als buitenpromovendus treed je niet in dienst bij de Open Universiteit. Hierdoor is een combinatie mogelijk van onderzoek met je baan elders. Je betaalt jaarlijks een bedrag van € 250,- voor het lidmaatschap van de OU-Graduate School.