ALG_faculteiten_19968_head_large.jpg

Raad van advies

De Raad van Advies is de werkveldcommissie voor de opleidingen van de vakgroep Milieuwetenschappen en bestaat uit vertegenwoordigers uit het werkveld waar de bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen (BSc) en de Master Environmental Sciences (MSc) studenten voor opleidt.

De vertegenwoordigers zijn externe deskundigen die een hoge mate van kennis, inzicht en ervaring hebben in het werkveld en/of de opleidingspraktijk. De raad adviseert over de kwaliteit en de inhoud van de onderwijsprogramma’s van de opleidingen om optimale aansluiting van ons onderwijs met het werkveld te garanderen en om de kennis in ons onderwijs te verstevigen. 

De Raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden. De Raad van advies beschikt over een voorzitter, i.c. een persoon die de vergaderingen van de Raad van advies voorzit. De Raad van advies en diens vergaderingen worden ondersteund door een ambtelijk secretaris van de vakgroep Milieuwetenschappen. De samenstelling van de Raad van Advies is hier te vinden. Om goede afstemming te garanderen komt de Raad van Advies minimaal 2 keer per jaar bijeen. De raad wordt door de decaan van de faculteit ingesteld.

Secretaris van de Raad van Advies is dr. Ansje Löhr.

Leden


 
Frans H. J. M. Coenen (1960) is bestuurskundige en universitair hoofddocent bij CSTM - de Section of Governance and Technology for Sustainability van de Universiteit Twente, binnen de faculteit BMS de Faculty of Behavioural, Management and Social sciences. In de loop der jaren heeft zijn onderzoek zich met name gericht op lokale en regionale duurzame ontwikkeling en capaciteitsontwikkeling voor duurzame ontwikkeling. Hij heeft een speciale interesse in deelname aan duurzame ontwikkeling in relatie tot de kwaliteit van de besluitvorming op milieugebied. Hij specialiseerde zich in milieubeleidsplanning en in de evaluatie van het overheidsbeleid. Op dit moment richt zijn onderzoek en onderwijs zich vooral op de governance van en barrières in de energietransitie. Hij is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van hernieuwbare energie en de lokale energietransitie.

 
Reineke Kleinentink is programma coördinator van de internationale bachelor opleiding Milieukunde bij Avans hogeschool in Breda. Ze heeft een Master in milieukunde behaald bij de WUR, waarna ze heeft gewerkt als consultant en leidinggevende bij ingenieursbureau Royal Haskoning DHV.  Haar focus binnen Avans ligt op het actueel houden van het onderwijs in co-creatie met het werkveld, waarbij ook voor de studenten de aansluiting op Master opleidingen in het oog wordt gehouden. 

 
Jenny Wassenaar is Chief Sustainability Officer bij Trivium Packaging. Met haar jarenlange ervaring in de verpakkingsindustrie heeft ze heel wat te vertellen. Ze werd uitgenodigd voor verschillende conferenties wereldwijd om te spreken over onderwerpen als duurzaamheid, verpakking, innovatie en vrouwen in leiderschap. Klimaatactie vereist collectieve inspanningen. Daarom moedigt ze mensen aan om minder te consumeren, hun aankoopbeslissingen in vraag te stellen en ernaar te handelen. Ze gelooft dat duurzaamheid niet langer een keuze is, maar een noodzaak voor het succes van elk bedrijf. Bij Trivium zet ze zich in om het leven van miljoenen mensen positief te beïnvloeden aan de hand van het duurzame en circulaire productaanbod van het bedrijf.

 
Eva Kunseler is participatief actieonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Ze is programmaleider van het onderzoeksprogramma 'Leren in opgavegerichte netwerken' en projectleider van de Lerende Evaluatie Klimaatbeleid. Ze adviseert eveneens over de toepassing van de methodologie van lerend evalueren in beleidsstudies. Eva is gepromoveerd in de beleidswetenschappen bij de VU Amsterdam op het proefschrift ‘Government expert organisations in-between logics’ en heeft een MSc. in milieugezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht.

 
Maarten P.M. Vanhove, hoofddocent aan de Universiteit Hasselt (Vakgroep Biologie-Geologie binnen de Faculteit Wetenschappen, en Centrum voor Milieukunde) en gastdocent aan de Université de Liège (Département de morphologie et pathologie binnen de Faculté de Médecine vétérinaire) is houder van een licentiaatsdiploma biologie (2006), een diploma in de aanvullende studies sociale en culturele antropologie (2007) en een doctoraat in de Wetenschappen (2012) van de KU Leuven. Hij was onderzoeker in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (België), het Hellenic Centre for Marine Research (Griekenland), en Masaryk University (Tsjechië); beleidswetenschapper gespecialiseerd in capaciteitsopbouw rond biodiversiteit, aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; en curator wormen van het Finnish Museum of Natural History (binnen de University of Helsinki, Finland). Zijn onderzoeksgroep bestudeert de diversiteit en genetica van parasieten in een evolutionaire en natuurbehoudscontext, en biodiversiteitsbeleid, vooral in aquatische ecosystemen in Afrika en het Middellandse Zeegebied. Hij is actief binnen het Belgian One Health Network, bestuurslid van de Royal Belgian Zoological Society, en "Steering Committee Member" voor Europa van de IUCN SSC Parasite Specialist Group. In 2002 ontving hij de Jacques Ketsprijs voor Biologie (van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen), en in 2013 de prijs voor beste presentatie van een jonge onderzoeker op het International Symposium on Monogenea, alsook de Henri Schoutedenprijs (van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten).

 
Ir. Ilonka M. de Beer (1967) startte in 2010 haar bedrijf Sandalfon Sustainability. Haar achtergrond is Technische Bedrijfskunde (ondermeer procestechnologie) en ze werkte na haar studie 20 jaar in de internationale commercie en marketing van een chemische multinationaal. Met haar bedrijf richt ze zich op het adviseren van organisaties op het gebied van duurzaamheid en heeft zich in de laatste jaren vooral gespecialiseerd in methodieken om de sociale aspecten van duurzame ontwikkeling inzichtelijk te maken en te monitoren. Ilonka was eerder betrokken bij de opzet, invulling en uitvoering van de MBA module Duurzaamheid en Innovatie van Nyenrode Business School en het vak Verandermanagement bij de Internationale Hotelschool. Op dit moment is ze betrokken bij projecten rondom energie gemeenschappen ( lokaal eigendom) in de energie transitie.

 
Marc Fischer (1970) heeft zijn eerste studie gevolgd aan Hogeschool Heerlen (inmiddels Zuyd Hogeschool) tot biochemisch analist. In dat vakgebied heeft hij bijna 15 jaar gewerkt bij Universiteit Maastricht (UM) in het biomedische onderzoek (onder andere in farmacologie, toxicologie en fysiologie). Daarna heeft hij een switch gemaakt en is hij intern bij de UM overgestapt richting facilitaire dienstverlening in het vakgebied waar zijn grote passie en interesse ligt: in de functie van milieu- en duurzaamheidsadviseur van de organisatie. Om in dat mooie vakgebied ook een goede opleiding te hebben en meer kennis op te doen, heeft hij vanaf 2008 aan de Open Universiteit zijn bachelor Milieuwetenschappen gevolgd en daarna de Master Environmental Sciences. Bij de UM heeft hij onder andere meegewerkt aan het opzetten en coördineren van het UM Green Office, het eerste door studenten gerunde en door staf ondersteunde Green Office in Nederland. In 2018 heeft hij de overstap gemaakt richting gemeentelijke overheid in de functie van clusterleider Milieu en Handhaving, plaatsvervangend hoofd Milieu en Bouwen. In die functie valt naast milieubeleid, milieu- en bouwtoezicht en handhaving ook het aspect duurzaamheid binnen zijn verantwoordelijkheid. Met een enthousiast team werkt hij daar onder andere aan de energie- en warmtetransitie en circulaire economie binnen de gemeente en regio.