ALG_faculteiten_19968_head_large.jpg

Onderzoek Milieuwetenschappen

 

Onderzoek Bètawetenschappen

De faculteit is de thuishaven voor een spannende mix van informatici, informatiekundigen en milieuwetenschappers die er gezamenlijk naar streven om een impact te hebben op de digitale samenleving en een aantal van de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Bijvoorbeeld op het gebied van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) zoals geformuleerd door de Verenigde Naties, richt ons onderzoek zich op onder andere de doelen kwalitatief hoogwaardig onderwijs, klimaatactie en industriële vernieuwing en infrastructuur.

Onderzoeksprogramma Milieuwetenschappen

Bezoek de onderzoekspagina van de vakgroep Milieuwetenschappen voor meer informatie over het facultaire onderzoek.

Of download het onderzoeksprogramma 2020-2025 van de faculteit.

Instellingsbreed multidisciplinair onderzoek

Vanuit de disciplinaire onderzoeksprogramma, draagt de faculteit Bètawetenschappen ook bij aan het multidisciplinaire onderzoeksprogramma 'Innovating for Resilience' van de Open Universiteit en dan met name aan de onderzoekslijnen Learning and Innovation in Resilient Systems en De veilige stad.