23198_Kinderenvandekolonie_head_large.jpg

Onderzoeksteam

 

 

Dr. Susan Hogervorst

Expertise
Oral history, memory studies, erfgoed, digitale collecties.

Onderzoek
Ik ben gespecialiseerd in de omgang met het verleden, bijvoorbeeld in herdenkingen, monumenten en historische musea. Ik ben me steeds meer gaan richten op de ooggetuige als historische bron. Het wegvallen van de ooggetuigengeneratie van de Tweede Wereldoorlog heeft tot talloze interviewprojecten en -collecties geleid, die met allerlei technologische middelen beschikbaar en doorzoekbaar worden gemaakt. Die veranderingen en de effecten daarvan ben ik gaan volgen en op verschillende manieren gaan onderzoeken. De laatste jaren richt ik me steeds meer op oral history theorie en methoden. Samen met Marloes Huelsken (Radboud Universiteit Nijmegen) schrijf ik een Nederlandstalig handboek over oral history dat medio 2024 bij Amsterdam University Press verschijnt. Samen met Dienke Hondius (Vrije Universiteit Amsterdam) en Barbara Henkes (Rijksuniversiteit Groningen) coördineer ik de oral history werkgroep van het Huizinga Instituut.

Contact: susan.hogervorst@ou.nl


 

Dr. Wim de Jong

Expertise
Ik doe onderzoek op het gebied van geschiedenis, onderwijs, democratie en burgerschap. Als historicus en filosoof pas ik deze thema's toe op de uitdagingen van de moderne stad op het gebied van sociale veiligheid, preventiebeleid en politiewetenschap. Op dat terrein heb ik een interdisciplinair onderzoeksprogramma gecoördineerd. In mijn laatste boek Gesprekshonger, Hoe de naoorlogse overlegcultuur ontstond bekijk ik de wijze waarop bestuurlijke elites na de Tweede Wereldoorlog met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid probeerden de hokjesgeest van de verzuiling te doorbreken en tot meer onderling begrip tussen bevolkingsgroepen te komen. Mijn proefschrift, 'Van wie is de burger', gaat over democratie, burgerschapsonderwijs en maatschappijleer.

Contact: Wim.dejong@ou.nl


 

Dr. Maurice Paulissen

Expertise
Culturele geografie, landschapsgeschiedenis, erfgoed, oral history.

Onderzoek
Mijn onderzoek bevindt zich op het grensvlak van geschiedenis en geografie en richt zich op het regionale schaalniveau, variërend van vroegmoderne wegennetwerken en hun gebruikers in het Drielandengebied tot veranderende betekenissen van hoogveenlandschappen in Noordoost-Nederland en de Peel, van de prehistorie tot heden. Mijn bijzondere interesse gaat uit naar (veranderende) relaties van mensen in het landelijk gebied met hun fysieke leefomgeving. Welke verbanden zijn er tussen landschap, landschapsgebruik, herinnering, identiteit en taal of dialect? Voor een nieuw handboek over de geschiedenis van de Nederlandse landschappen dat in 2023 verschijnt, heb ik samen met Michiel Purmer (Natuurmonumenten) een hoofdstuk geschreven over het Zuid-Limburgse heuvelland.

Contact: maurice.paulissen@ou.nl

Bronvermelding beeld rechterkant: Familie op turf: Collectie J.B. Schröer, Drents Archief