De faculteit Psychologie werkt met een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma 'The interaction between explicit and implicit strategies for behaviour'. Al het onderzoek en in beginsel ook het promotieonderzoek sluit aan bij de thema’s die dit programma beschrijft.

Dit programma beschrijft de thema's waarmee de diverse onderzoekers zich bezighouden, waarover wordt gepubliceerd en waaraan in beginsel ook het promotieonderzoek is gekoppeld.

De wetenschappelijke staf van de faculteit Psychologie verricht onderzoek binnen vier vakgroepen:

Daarnaast is er een sectie die zich bezighoudt met onderzoek en onderwijs op het gebied van de Algemene psychologie en Methoden en technieken.