PSY_ArbeidOrganisatie_head_large.jpg
Onderzoek
 

Binnen de vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie richt het onderzoek zich onder meer op het leren op en van het werk, veranderingen in organisaties en rechtvaardigheid, en de invloed van deze factoren op het welzijn in het werk (burnout, bevlogenheid, motivatie). Het sociaal psychologische onderzoek richt zich op psychosociale dimensies van menselijk gedrag, in relaties, groepen, instituties en de samenleving als geheel. Veel nadruk ligt op de mechanismen die betrokken zijn bij groepsprocessen en sociale interacties, zoals macht of sociale vergelijking.