ALG_Boek_head_large.jpg
Innovating for Resilience
Naast het vakinhoudelijke onderzoek op acht wetenschapsgebieden, kent de Open Universiteit één multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Eén multidisciplinair programma met drie lijnen

In dit multidisciplinaire programma’s wordt door verschillende vakgebieden onderzoek gedaan naar actuele maatschappelijke thema’s. Het College van bestuur heeft voor dit programma een eigen financiering beschikbaar gesteld.

Innovating for resilience bestaat uit de volgende drie onderzoekslijnen:

Meer informatie over het programma en een beschrijving van de meest recent gestarte projecten zijn te vinden op de webpagina Innovating for resilience.

Of download hier het onderzoeksprogramma: Innovating for resilience