ALG_Boek_head_large.jpg

Innovating for Resilience

Naast het vakinhoudelijke onderzoek op negen wetenschapsgebieden, kent de Open Universiteit één multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

De Open Universiteit heeft één multidisciplinair onderzoeksprogramma: Innovating for Resilience. Alle faculteiten dragen bij aan dit onderzoek. Het College van bestuur heeft voor dit programma een eigen financiering beschikbaar gesteld. Het onderzoeksprogramma bevat verschillende thema's die kunnen worden gegroepeerd langs vier maatschappelijke uitdagingen. Zogeheten ‘turning points’ vormen de gemeenschappelijke noemer van alle onderzoeksprojecten binnen deze vier uitdagingen:

In de periode vóór 2024 richtte Innovating for Resilience zich op de volgende drie onderzoekslijnen: