null Gamebrics: tijdens de gameplay feedback krijgen over je vaardigheden

OW_Leergames_AadSlootmaker_14932_head_large.jpg
Leren
Gamebrics: tijdens de gameplay feedback krijgen over je vaardigheden
Studenten online complexe vaardigheden aanleren is niet eenvoudig - dat is tijdens de coronapandemie weer eens gebleken. Open Universiteit heeft daar al veel ervaring mee. De OU ontwikkelt games waarbij studenten via activerende taken in authentieke beroepscontexten complexe vaardigheden aanleren. Het Gamebrics project zet een volgende stap. Het project gaat begeleiding en feedback inbouwen in de game zodat zowel leerkrachten als studenten binnen de gameplay hun vordering op het gebied van die vaardigheden voortdurend kunnen volgen.

Vaardigheden toetsen in games

Complexe vaardigheden zijn lastig aan te leren. Begeleiding en feedback over vorderingen zijn heel belangrijk. Voor het beoordelen van complexe vaardigheden werkt het onderwijs met rubrieken (rubrics). In zo’n rubriek wordt een complexe vaardigheid ontleed in deelvaardigheden en verschillende beheersingsniveaus. Dat helpt studenten om hun voortgang te zien en het helpt docenten om de voortgang van studenten te beoordelen. Al eerder zijn e-rubrics ingezet naast of ná het spelen van serious games. De Open Universiteit gaat nu voor het eerst e-rubrics inbouwen binnen de gameplay zelf. Binnen het spelverloop, tijdens de actieve verwerving van complexe vaardigheden, krijgen de spelers geautomatiseerd, realtime feedback over hun vorderingen (formatieve e-assessment).

Twee games plus een auteurstool

Het Gamebrics project focust zich op de analytische vaardigheid. De rubrieken voor deze vaardigheid worden ingebouwd en getest in twee serious games die deel uitmaken van het onderwijs van de Open Universiteit (bij faculteiten Psychologie en Managementwetenschappen). De door de OU ontwikkelde invoertool EMERGO, waarmee docenten zelf games kunnen bouwen, wordt daarvoor uitgebreid. De meerwaarde en het gebruik van zowel de games met ingebouwde rubrieken als de uitbreiding van de invoertool worden geëvalueerd.

Het Gamebrics project loopt van september 2021 tot augustus 2023. De ontwikkelde materialen komen beschikbaar onder de Creative Commons licentie CC BY-NC-SA. Het project wordt gefinancierd van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.