PSY_Levensloop_22631_head_large.jpg

Levenslooppsychologie

De levenslooppsychologie gaat uit van het idee dat de menselijke ontwikkeling plaatsvindt in interactie met zijn omgeving. De mens is dus niet voorgeprogrammeerd of statisch, maar is dynamisch. We leren met vallen (tegenslag) en opstaan (successen) en gaan gedurende ons leven verschillende bedoelde en onbedoelde transities door.

Onderzoek

Onderzoek op het gebied van de levenslooppsychologie bestudeert het individu dan ook in interactie met de omgeving en heeft als doel de individuele ontwikkeling gedurende de gehele levensloop beter te begrijpen en te stimuleren. Geïnspireerd door de positieve psychologie ligt daarbij de nadruk op het bevorderen van welzijn, groei en zelfrealisatie in iedere levensfase.

Relatie onderzoek en onderwijs

De vakgroep Levenslooppsychologie verzorgt onderwijs binnen de bachelor- en de masteropleiding Psychologie. Onderwijs en onderzoek gaan daarbij hand in hand: nieuwe bevindingen, hetzij uit ons eigen onderzoek hetzij uit het onderzoek van (inter)nationale collega-onderzoekers, worden verwerkt in het curriculum. Daarnaast betrekken we waar mogelijk studenten in onze onderzoeksprojecten, via de bachelorthesis, masterscriptie of een onderzoeksstage.

Meer informatie over de inhoud van onze masteropleiding is te vinden op de onderwijspagina's op deze website.

Publicaties
Onze wetenschappelijke publicaties vindt u in onze research database.

Onze publicaties

Volg ons
Op de hoogte blijven van nieuws, ontwikkelingen, activiteiten en publicaties van onze vakgroep? Volg ons op:

LinkedIn

Twitter

Vimeo