PSY_Levensloop1_head_large.jpg
Onderzoeksprojecten
De vakgroep Levenslooppsychologie werkt momenteel aan de volgende onderzoeksprojecten:
 • Van kracht naar veerkracht
  Jennifer Reijnders en Tim Batink
  Veerkracht kan worden gezien als het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag. De online cursus Van Klacht naar Veerkracht is gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy, een vorm van gedragstherapie. De cursus is niet gericht op het verminderen van psychische klachten maar is bedoeld om u handvatten te bieden om flexibel met persoonlijke obstakels om te gaan en actief in het leven te staan. De cursus wordt gratis aangeboden. Op de achtergrond onderzoekt de Open Universiteit de gebruikersvriendelijkheid en effectiviteit van de module. Aan de hand van de resultaten kan de ACT-module waar nodig verbeterd worden.
  Bekijk ook de video over het onderzoek en over ACT

  Van Klacht naar Veerkracht: onderzoek naar Positieve Veroudering from OU Levenslooppsychologie on Vimeo.

 • Op zoek naar een partner: persoonlijkheid, eigenwaarde en hechtingsstijl als voorspellers voor succes?
  Liselotte Visser
  i.s.m. vakgroep Klinische Psychologie
  Er zijn ongeveer 2,8 miljoen alleenstaanden in Nederland, waarvan 80% een partner wil.
  Wat belemmert hen in het vormen van een relatie? Wat zou hun kunnen helpen om hun doel, het vormen van een relatie, te bereiken? In dit promotieonderzoek worden determinanten van het vormen van een relatie geïdentificeerd en wordt een interventie ontwikkeld en onderzocht die de kans op geslaagde relatievorming in positieve zin zou kunnen beïnvloeden. Dit promotie onderzoek wordt uitgevoerd bij cliënten die op zoek zijn naar een partner en zich hiertoe inschrijven bij een relatiebureau.
  Lees ook het interview met Liselotte Visser in OU-studentenblad Modulair

Inmiddels afgeronde projecten

 • Alcohol consumption in daily life: a mobile ecological momentary assessment study in a general population sample
  Mira Duif
  i.s.m. vakgroep Gezondheidspsychologie & vakgroep Klinische Psychologie
  Titel proefschrift: proefschrift 'Alcohol Consumption in the Daily Lives of Dutch Adults: Affective and Social Determinants
  Promotiedatum: 13 mei 2022
  Zie het persbericht over haar promotie: Emotionele instabiliteit en gezelschap leiden tot drinkgedrag
 • Positieve psychologische schoolinterventies ter bevordering van het welbevinden van adolescenten: Think Happy - Be Happy
  Anne Kennes
  Het promotieonderzoek van Anne Kennes is gericht op de rol die positieve psychologische schoolinterventies spelen in het stimuleren van de mentale gezondheid van adolescenten. Zij onderzocht de effectiviteit en het veranderingsmechanisme van een schoolinterventie gebaseerd op mindfulness en sterke kanten, namelijk "Think Happy - Be Happy". 
  Looptijd: 2017-2022
  Titel proefschrift: 'Growing up, Minding Your Strengths: Development and Efficacy of a School-based Positive Psychology Intervention'.
  Promotiedatum: 11 februari 2022
  Lees ook het nieuwsbericht: Think Happy - Be Happy leert adolescenten positief omgaan met uitdagingen
  Zie het persbericht over haar promotie: Mindfulness & sterke kanten op school om de mentale gezondheid van adolescenten te bevorderen
 • Gratitude: exploring variance within and between individuals
  Lilian Jans-Beken - PhD (buitenpromovendus
  i.s.m. vakgroep Gezondheidspsychologie
  - Lees het proefschrift: Appreciating gratitude: new perspectives on the gratitude-mental health connection
  - Zie het persbericht: Dankbaarheid als bouwsteen van levensvreugde?
  - Bekijk de video
  - Of lees het interview met Lilian Jans-Beken in OU-studentblad Modulair
 • Unhealthy eating behaviour in the context of daily life: a mobile ecological momentary assessment study on habit and emotional processes (Snackimpuls)
  Saskia Wouters
  i.s.m. vakgroep Gezondheidspsychologie & vakgroep Klinische Psychologie
  - Lees het proefschrift: Between-meal snacking in daily life
  - Zie het persbericht: waarom snacken we tussen de maaltijden door?
  - Zie ook: Waarom grijp je naar een reep chocola als het even tegenzit?
  - Bekijk de video
 • Gedachten, gevoelens, waarneming en gedrag van gedetineerden in de context van het dagelijks leven in detentie en de training Kies voor Verandering
  Peter Nelissen, Johan Lataster, Nele Jacobs en Marie-Louise Schreurs
  In het najaar van 2013 is in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen en het Programma Modernisering Gevangeniswezen uitgevoerd door Nelissen Onderzoek & Advies. Daarin werd de effectiviteit van de training Kies voor Verandering onderzocht. Deze training heeft als doel om een constructieve detentieomgeving en een persoonsgerichte benadering te ontwikkelen die de motivatie tot verandering van gedetineerden bevordert. De deelnemers aan de training werd op willekeurige momenten van de dag gevraag hun gedachten, gevoelens, symptomen, context en waarneming van de context in hun alledaagse leven op te schrijven. In een nameting werd een vragenlijst afgenomen zowel bij de deelnemersgroep als bij de controlegroep. Bij de deelnemersgroep bleek in vergelijking met de controlegroep de criminele motivatie significant gedaald. Bij de voormeting was de criminele motivatie van de deelnemersgroep in vergelijking met de wachtlijstcontrolegroep significant hoger. Bij de nameting blijkt dat de criminele motivatie van de deelnemersgroep is gedaald en die van de wachtlijstcontrolegroep is gestegen.
  Bekijk de poster van het onderzoek.