PSY_Levensloop1_head_large.jpg
Onderzoek
Onderzoek binnen het vakgebied van de levenslooppsychologie vertrekt vanuit het idee dat de menselijke ontwikkeling levenslang, multidimensioneel, multidirectioneel en multigedetermineerd is (Berk, 2010). Daarnaast is de menselijke ontwikkeling gericht op aanpassing van het individu aan zijn omgeving.

De levenslooppsychologie bestudeert daarom het individu in interactie met zijn omgeving. Naast de meer traditionele manieren van onderzoek zoals vragenlijstonderzoek, experimenten e.d. wordt er daarbij ook gebruik gemaakt van de Experience Sampling Methode (ESM). Dit is een gevalideerde en internationaal gebruikte gestructureerde dagboektechniek om op een systematische wijze menselijke ervaringen en gedragingen in het dagelijks leven alsook de context waarin deze plaatsvinden, te bestuderen (Mehl & Conner, 2012).

Het onderzoek van de vakgroep is gegroepeerd rond de onderzoeksthema’s veerkracht, ​posttraumatische groei, dankbaarheid, positive ageing, effecten en werkzame mechanismen van coaching op de mentale gezondheid, en het effect van dieren op welzijn.

Niet alleen het onderzoek van de vakgroep, ook de scriptieonderzoeken van de masterstudenten levenslooppsychologie zijn binnen deze thema´s ondergebracht.

Referenties:
Berk, L. (2010). Exploring Lifespan Development. Boston: Pearson Education
Mehl, M. & Conner, T.S. (2012). Handbook of Research Methods for Studying Daily Life. New York: The Guilford Press.

Vakgroepvoorzitter Nele Jacobs over levenslooppsychologie

Oratie Nele Jacobs, hoogleraar levenslooppsychologie

Een mens floreert als hij optimaal functioneert en daarnaast ook positieve emoties ervaart zoals geluk, voldoening, opgewektheid en kalmte. Sterker nog: positieve emoties zijn een basisvoorwaarde voor floreren. Nele Jacobs, hoogleraar levenslooppsychologie van de Open Universiteit, wil met haar onderzoek zicht krijgen op de factoren die maken dat mensen positieve emoties ervaren in het dagelijks leven. Met die kennis kunnen coachingtrajecten én het onderwijs mensen helpen om te floreren. Op vrijdag 23 juni 2017 spreekt Nele Jacobs haar oratie uit getiteld: Levenslooppsychologie: over wetenschap en het leven van alledag.