RW_Master_Privaatrecht_22514_head_large.jpg

Master Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Privaatrecht

In de rechtswetenschappen bestaat de behoefte aan gespecialiseerde professionals. In de masteropleiding Rechtsgeleerdheid maak je een verdiepingsslag op je algemene juridische kennis. Als je kiest voor de afstudeerrichting Privaatrecht volg je verplichte privaatrechtelijke cursussen in combinatie met een aantal keuzecursussen.

Privaatrecht richt zich op de betrekkingen tussen personen onderling en tussen personen en bedrijven. Daarmee onderscheidt het zich van publiekrecht, dat de betrekkingen tussen personen en de staat op zich neemt. Privaatrecht is een zeer uitgebreid vakgebied. Om enkele voorbeelden te noemen: contractenrecht behandelt een grote verscheidenheid aan contracten. Familierecht houdt zich bezig met de relaties tussen familieleden, bijvoorbeeld in het kader van huwelijken, echtscheidingen, adoptie en de voogdij over kinderen. Erfrecht regelt de verdeling van het vermogen na iemands overlijden en consumentenbeschermingsrecht geeft consumenten een juridische poot om op te staan als ze te maken hebben met misleidende of oneerlijke handelspraktijken.

Digitalisering

Afwisseling genoeg dus. Dan is er nog de digitalisering, waardoor wettelijke maatregelen op het gebied van online contracten, gegevensbescherming en privacy steeds belangrijker worden. Zo heeft ook consumentenbeschermingsrecht te maken met de alsmaar groeiende e-commerce. Verder zijn gezinsstructuren in de huidige tijd veel complexer dan ze vroeger waren. Daardoor nemen de juridische vragen toe over onder andere de manier waarop het vermogen van een persoon na diens overlijden verdeeld moet worden.

Vaardigheden

Om effectief mee te werken aan de verdere ontwikkeling van privaatrecht beschik je als jurist over goede analytische vaardigheden en heb je aandacht voor details, omdat de kleinste fout of onoplettendheid al grote juridische gevolgen kan hebben. Juridische schrijfvaardigheid is een andere vereiste. Het spreekt voor zich dat je als jurist op privaatrechtelijk vlak ook een sterk ethisch kompas moet bezitten om onder meer de vertrouwelijke band met klanten te bewaren. Als je kiest voor de afstudeerrichting Privaatrecht, maak je je al deze complexe vaardigheden eigen en krijg je de juiste tools in handen om op zorgvuldige, gedegen en analytische wijze met privaatrechtelijke zaken aan de slag te gaan.

Lees op de opleidingspagina master Rechten alles over de inhoud, opbouw, vooropleiding, studiemethoden én de mogelijkheden die je hebt met je masterdiploma.