RW_Master_Staatsrecht_22551_head_large.jpg

Master Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Staatsrecht en Encyclopedie

In de rechtswetenschappen bestaat de behoefte aan gespecialiseerde professionals. In de masteropleiding Rechtsgeleerdheid maak je een verdiepingsslag op je algemene juridische kennis. Als je kiest voor de afstudeerrichting Staatsrecht volg je verplichte staatsrechtelijke cursussen in combinatie met een aantal keuzecursussen.

De afstudeerrichting Staatsrecht en Encyclopedie vormt een verdieping en verbreding van de staatsrechtelijke en encyclopedische kennis die je in de bachelor hebt opgedaan. Er wordt verder gekeken dan het positieve recht. Je wordt uitgedaagd om met een kritische blik vanuit verschillende perspectieven (juridische, politieke en rechtstheoretische) vraagstukken te analyseren die zich in het recht aandienen.

Actuele vraagstukken

Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan actuele en uitdagende onderwerpen als de juridische regulering van Big Tech, het toenemend beroep op mensenrechten en gevolgen hiervan voor de rol van de rechter en het vraagstuk van de militante democratie. Gemeenschappelijk aan de cursussen is dat de beginselen van democratie en rechtsstaat de achtergrond vormen waartegen deze hedendaagse vraagstukken worden belicht.

Inhoud

Als je kiest voor de afstudeerrichting Staatrecht en Encyclopedie zijn twee cursussen verplicht: Methodologie van de Rechtswetenschap en Doorwerking van Europees recht. Daarnaast heb je veel mogelijkheden om je eigen programma samen te stellen. Zo kun je kiezen uit de cursussen Fundamentele rechten in de 21ste eeuw, Staatsrecht in Beweging en Privacyrecht in historisch, filosofisch en mensenrechtelijk perspectief. Welke keuzes je ook maakt, de afstudeerrichting Staatsrecht en Encyclopedie biedt volop uitdaging en vormt een gedegen basis voor de rechtspraktijk.

Voorbeeldplanning afstudeerrichting Staatsrecht en Encyclopedie 2023-2024

Voorbeeldplanning 30 EC per jaar, start per september. Eis: 30 EC verplichte cursussen, 15 EC keuzecursussen, 15 EC Scriptie.

Kwartiel 1
(01/09/23 - 10/11/23)
Kwartiel 2
(20/11/23 - 02/02/24)
Kwartiel 3
(12/02/24 - 19/04/24)
Kwartiel 4
(29/04/24 - 05/07/24)
Jaar 1      
RM3203
Methodologie van de Rechtswetenschap 7,5 EC (verplicht)
RM3113
Doorwerking van Europees recht in nationale rechtsstelsels 7,5 EC (verplicht)

RM3903
Fundamentele rechten in de 21e eeuw 7,5 EC (gebonden keuzevak)

of

RM4103
Het recht op privacy in historisch, ethisch, filosofisch en mensenrechtelijk perspectief 7,5 EC (gebonden keuzevak)

RM2703
Staatsrecht in beweging 7,5 EC (gebonden keuzevak)

of

RM4003
Vergelijkend constitutionalisme
7,5 EC (gebonden
keuzevak)

Jaar 2      
RM2203
Masterclass Toekomst van de democratie 7,5 EC (gebonden keuzevak) of Keuzecursus
Keuzecursus, 7,5 EC RM9906
Scriptie (4) 15 EC
 

(v) = deze cursus heeft een variabel startmoment.
(4) = deze cursus wordt vier keer per jaar aangeboden.

Lees op de opleidingspagina van de master Rechten alles over de inhoud, opbouw, vooropleiding, studiemethoden én de mogelijkheden die je hebt met je masterdiploma.