INF_DuurzameOntwik_10848_head_large.jpg

Duurzaamheid en leren (gearchiveerd)

Van 2014 tot 2022 was prof. dr. Paquita Perez leerstoelhouder van de UNESCO-leerstoel Duurzaamheid en leren.

Over de leerstoel

Hoe kun je effectieve veranderingen richting duurzaamheid voor elkaar krijgen? Op welke wijze kunnen milieu- en duurzaamheidsprofessionals en studenten dat leren? Hoe kunnen we als docenten onze hoger onderwijsprogramma’s zo inhoudelijk en didactisch vormgeven dat studenten een geïntegreerde kennisbasis voor duurzaamheidskwesties krijgen aangereikt? En hoe kunnen studenten met die kennis aan de gang om hun vaardigheden te oefenen?

In het kader van de leerstoel werd getracht antwoorden te formuleren op dit soort vragen. In het onderzoek werd de nadruk gelegd op een multi- en transdisciplinaire benadering. De leerstoelgroep werkte wereldwijd samen met diverse universiteiten, beroepsorganisaties en maatschappelijke organisaties.

Onderzoekslijnen

 • Competenties voor milieu- en duurzaamheidsprofessionals
  Welke competenties zijn voor professionals van belang voor effectieve veranderingen richting duurzaamheid, kun je die ontwikkelen en zo ja, hoe? Behalve generieke competenties voor interventies, blijken er op dit gebied regionale, sociale, gender- en culturele verschillen te zijn. Wij doen dit onderzoek met milieu- en duurzaamheidsprofessionals in verschillende landen. 
  In nauwe samenwerking met wereldwijd opererende ngo’s bestuderen we en ontwikkelen we duurzame bedrijfsmodellen.
 • Kennisconcepten voor duurzaamheid in het hoger onderwijs, in relatie tot de SDGs (Sustainable Development Goals)
  De kwaliteit van het onderwijs (SDG-4) komt aan bod in de vorm van innovatieve e-learningprogramma's voor klimaatactie (SDG-13) en in de verdere ontwikkeling en evaluatie van competenties voor duurzaamheid in het hoger onderwijs. Ook de milieu-impact (CO2-uitstoot) van e-learning in het hoger onderwijs wordt onderzocht. Nieuwe en integrerende kennisconcepten voor duurzaamheid in het hoger onderwijs worden bestudeerd, zoals het concept van 'Lived Experience of Climate Change' (LECC). Dit concept benadrukt diversiteit, in termen van cultuur, etniciteit, geslacht, sociale klasse, en verbindt abstracte wetenschappelijke kennis met ervaringsgerichte en gesitueerde kennis. 
 • CO2-uitstoot van het hoger onderwijs
  Een derde onderzoekslijn is de CO2-uitstoot van face-to-face, blended of online hoger onderwijs, en van telewerken. Wat verandert er aan de processen, en hoe zit het met de kwaliteit en output van onderwijs en werken?

Prof. dr. Paquita Pérez Salgado is de UNESCO-leerstoelhouder 'Knowledge Transfer for Sustainable Development supported by ICTs'. Zij heeft haar Doctoraal Scheikunde aan de Faculteit der Natuurwetenschappen (UvA, 1986) behaald met verscheidene vakken bij filosofie en wetenschapsdynamica. Zij heeft een doctorsgraad van de Universiteit van Amsterdam (1992), en deed het eindexamen Gymnasium aan het Ignatiuscollege te Amsterdam (1981) en werd dat jaar geselecteerd voor de Nationale Chemie Olympiade. Zij was van 2001 tot 2013 decaan van de faculteit Natuurwetenschappen van de Open Universiteit en in die hoedanigheid onder andere verantwoordelijk voor de opleidingen en het onderzoek in de milieu-natuurwetenschappen. Daarvoor werkte zij bij VHTO, het Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Ook was zij verbonden als universitair docent bij de Faculteit Natuur- en Sterrenkunde bij de Universiteit van Amsterdam, en werkte aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente.
Zij is actief in diverse Europese en internationale organisaties op het gebied van (milieu)natuurwetenschappen, duurzaamheid en hoger onderwijs.

Short Learning Program Climate Change Action

Onderzoeksteam