INF_DuurzameOntwik_10848_head_large.jpg

Onderwijs

 

Online UNSECO-OU Masterclasses

In het kader van de leerstoel faciliteert de Open Universiteit een reeks UNESCO masterclasses. Die geven inzicht in het brede werkterrein van de UNESCO en laten zien hoe dit zich verhoudt tot de Sustainable Development Goals (SDG's) van de vernieuwde ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties. Een van de masterclasses was gewijd aan Leren voor duurzaamheid (duur: 1 uur). Leerstoelhouder Prof. dr. Paquita Perez gaat in gesprek met interviewer Anouschka Laheije. Ze behandelt drie thema’s. Elk thema koppelt ze aan de relevante Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN. De thema's zijn:

Hoe kun je nu effectieve veranderingen naar duurzaamheid voor elkaar krijgen? Dit onderzoek richt zich op competenties en vaardigheden voor interventies naar een duurzame samenleving. De focus ligt in dit thema op professionals en op het hoger onderwijs.
Dit thema is gerelateerd aan de VN goals onderwijskwaliteit (4), gendergelijkheid (5) innovatie (9) en partners (17).
Lived Experience of Climate Change, een Open Course (gratis voor iedereen) op masterniveau, ontwikkeld met acht Europese partners. Hierbij gaan we in op multi-, inter- en transdisciplinariteit. - Opener – moet nog overgezet
Dit thema sluit aan bij de VN goals klimaatactie (13), schone energie (7) en partners (17).
Hoe kun je ervoor zorgen dat je, als je een doel probeert te bereiken, niet een ander doel tegenwerkt? Dit onderzoek gaat over bruikbare kennisconcepten voor duurzame ontwikkeling. Hoe wordt diversiteit hierin tot uiting gebracht?
Dit thema sluit aan bij de VN SDGs geïntegreerde benadering (1-17).

Gratis cursus The Lived Experience of Climate Change

In de gratis cursus The Lived Experience of Climate Change wordt klimaatverandering geanalyseerd vanuit de invalshoek van de directe, dagelijkse ervaring, The Lived Experience. Deze modulen (op masterniveau, in totaal 325 uur) gaan over hoe dit perspectief de bestaande wetenschappelijke benaderingen aanvult, hoe wetenschappelijk onderzoek op dit terrein mogelijk is, en hoe relevant deze kennis is voor beleidsmakers.

In 2015 is het boek uitgekomen The Lived Experience of Climate Change: Knowledge, Science and Public Action, geschreven door Dina Abbott en Gordon Wilson.

Verkennende studie Smart Education

Paquita Pérez, hoogleraar Milieu-natuurwetenschappen, heeft als expert bijgedragen aan het rapport 'Verkennende Studie Smart Education' (pdf). In opdracht van SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het Nederlands hoger onderwijs en onderzoek, heeft Avans Hogeschool een verkennende studie uitgevoerd naar de duurzaamheidsaspecten van digitalisering bij de inrichting en organisatie van het onderwijs. Marieke Versteijlen, ICT-docent aan Avans Hogeschool, en auteur van het rapport heeft zich gericht op CO2-reductie en energie efficiency. Daarbij blijkt dat de mobiliteit van studenten en docenten een belangrijke bijdrage levert aan de totale CO2-voetafdruk.

Whitepaper 'Natuur, Milieu, Duurzaamheid en Onderwijs'

De Open Universiteit heeft zich via Paquita Pérez, UNESCO-hoogleraar Duurzaamheid, het afgelopen jaar met vele andere organisaties op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid (totaal ruim honderd) gebogen over de vraag hoe duurzaamheid in het onderwijs in 2032 eruit zou kunnen zien, en welke stappen daartoe nodig zijn. Dit proces werd gecoördineerd vanuit het interdepartementaal kennisprogramma DuurzaamDoor en heeft geresulteerd in het Whitepaper 'Ik, wij en de wereld' (2015). Aanbevelingen worden gedaan op het gebied van kennisintegratie, competenties, waardeoriëntatie en waarde afweging en attitudes (affectieve aspecten, morele ontwikkeling). Op deze wijze kan het onderwijs bijdragen aan een duurzame samenleving.