INF_DuurzameOntwik_10848_head_large.jpg

SLP Climate Action

Het Short Learning Programme (SLP) Climate Change: from Global to Local Action heeft tot doel kennis over klimaatverandering vanuit verschillende perspectieven aan te dragen, waaronder wetenschappelijk, politiek, economisch en sociaal.

Het programma richt zich op verschillende aanpassings- en mitigatiemaatregelen van klimaatverandering, inclusief de verschillende instrumenten die burgers en organisaties kunnen implementeren om hun milieuprestaties te verbeteren. Het is ontwikkeld in samenwerking tussen drie Europese universiteiten voor afstandsonderwijs, de Universidade Aberta in Portugal, de Open Universiteit van Nederland en de Universidad Nacional de Educación a Distancia in Spanje.

Er zijn 4 modules, van elk 3 EC (European Credit Transfer Systems), in totaal ongeveer 300 studie-uren. De nadruk ligt op de acties en gedragingen die individuen (burgers) en organisaties kunnen implementeren en ondernemen om hun CO2-voetafdruk te verkleinen, conform de aanbevelingen van het Verenigde Naties (VN)-akkoord in Parijs en de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG) nr. 13, Klimaatactie.