CW_Congres_Crisisbeleving_head_large.jpg
Crisis! Repertoires van crisisbeleving in cultuurwetenschappelijk perspectief 
Is de periode van economische neergang van de afgelopen jaren een crisis te noemen? In recente publicaties en op de opiniepagina’s van kranten buitelen specialisten over elkaar heen om aan te tonen dat het allemaal wel meevalt, of juist om te beklemtonen dat het nog veel erger is dan het lijkt. De een ziet licht aan het eind van de tunnel, de ander signaleert fundamentele weeffouten in de maatschappelijke structuren die debet zouden zijn aan de misère en betwijfelt of duurzame veranderingen mogelijk zijn.

Deze actuele discussies werpen de vraag op hoe in het verleden mensen (vermeende) crises gewaar werden en trachtten te het hoofd te bieden. Het doel van dit congres is om te analyseren op welke verschillende manieren in het verleden is omgegaan met perioden van neergang. Hoe hebben groepen en individuen dergelijke crises beleefd?

Dit congres beoogde de individuele of collectieve ervaring van crises centraal te stellen – ongeacht of daadwerkelijk sprake is geweest van een periode van neergang. Is wellicht sprake geweest van patronen, of ‘discursieve repertoires’ van crisisbeleving? Door verschillende casestudies naast elkaar te plaatsen kunnen mogelijke verschuivingen in de tijd worden waargenomen in de perceptie van crises, alsmede uiteenlopende uitwegen uit de crises.

Programmaboekje