CW_Congres_Perceptions_of_Safety_16915_head_large.jpg
Cultural Perceptions of Safety (2021)
Veiligheidskwesties staan bij veel maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken op de voorgrond. Zowel nu als in het verleden is het verlangen naar veiligheid een belangrijke drijfveer voor individuen, maar ook voor politieke en religieuze regimes. Het streven naar veiligheid wordt vaak gebruikt om politieke actie en sociale interventies te legitimeren.

Daarom is het belangrijk om na te denken over hoe we veiligheid definiëren, ervaren en vertegenwoordigen. In onze moderne tijd lijken de meeste delen van de wereld volgens statistieken over misdaad, honger, ziekte of dood veiliger dan ooit tevoren. Echter zorgt het informatietijdperk waarin we leven dat we dagelijks nieuws over ecologische rampen, drugsmisdrijven, epidemieën, terrorisme en handelsoorlogen te verwerken krijgen wat ons gevoel van veiligheid aanzienlijk beïnvloedt. Gevoelens van veiligheid zijn dus verbonden aan veel meer dan alleen meetbare cijfers. Sociale, politieke, ecologische en persoonlijke factoren wegen ook mee en veiligheid moet daarom in deze bredere context worden gezien om de impact ervan volledig te kunnen begrijpen.

Tijdens deze conferentie werden de culturele percepties van veiligheid op de voorgrond geplaatst met aandacht voor vragen als: Wat is de betekenis van veiligheid? Wanneer komen gevoelens van veiligheid en onveiligheid naar boven? Hoe worden veiligheid en onveiligheid geportretteerd en verbeeld in literaire werken, kunstwerken, architectuur en media? Verschillen moderne weergave van veiligheid en onveiligheid van die in vroegere tijden? En hoe zijn veiligheidspraktijken gegenereerd, geïmplementeerd of gebruikt door mensen bij beleidsvorming en maatschappelijke constructies?

De conferentie Cultural Perceptions of Safety bracht wetenschappers uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines samen voor een interdisciplinaire reflectie op veiligheid en bij te dragen aan ons cultureel begrip van de ervaring van veiligheid en de grotere maatschappelijke impact ervan.

Programmaboekje

Kaft van het programmaboekje Cultural Perceptions of Safety

Kijk het congres terug