Rankings
De onderwijsprestaties van de veertien universiteiten worden vergeleken in de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de rankings van de Keuzegidsen. Nederland heeft veertien universiteiten verenigd in de Vereniging van Nederlandse universiteiten (VSNU) en de Open Universiteit is er één van.

In de Keuzegids Universiteiten 2017 (vergelijking wetenschappelijke bachelors) en Keuzegids Masters 2017 scoort de Open Universiteit weer in (bijna) alle ranglijsten de eerste of tweede plaats van de veertien universiteiten.

Posities van de bachelors en masters van de Open Universiteit in de actuele ranglijsten van de betreffende studierichtingen in de Keuzegidsen:

Wetenschapsgebied Bacheloropleidingen* Masteropleidingen**
Psychologie Psychologie
1e van 11***
Psychology
1e van 12 (topopleiding)
Management Bedrijfskunde
1e van 6
Management
2e van 9
    Business Process Management and IT
1e (gedeeld) van 10 (topopleiding)
Rechten Rechtsgeleerdheid
2e van 10
Rechtsgeleerdheid
4van 10 (2e beste score)
Informatica Informatiekunde
1e van 5 (topopleiding)
Software Engineering
1e van 9 (topopleiding)
  Informatica
1e van 8 (topopleiding)
Computer Science
1e van 10 (topopleiding)
Kunst en Cultuur Algemene Cultuurwetenschappen
2e van 6
Kunst- en Cultuurwetenschappen
1e van 11 (topopleiding)
Duurzaamheid en Milieu Milieu- Natuurwetenschappen
1e van 3 (topopleiding)
Environmental Sciences
1e van 3
Onderwijs **** Onderwijswetenschappen
2e van 7

* Bron: Keuzegids Universiteiten 2017

** Bron: Keuzegids Masters 2017

*** Bij de positie van een opleiding in de ranglijst van een studierichting is aangegeven hoeveel bachelor- of masteropleidingen van de veertien universiteiten in de betreffende studierichting zijn beoordeeld.

**** De Open Universiteit verzorgt geen bacheloropleiding Onderwijswetenschappen

In de tabs hieronder vindt u ook:

 • de scores van de top 5 van de veertien universiteiten in de lijst van beste universiteiten in de actuele Keuzegidsen (tab Instellingsscores)
 • een overzicht van de beoordelingen die de Open Universiteit en haar opleidingen krijgen in de actuele Keuzegidsen (tab Beoordelingen)
 • algemene informatie over de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de Keuzegidsen (tab NSE en Keuzegidsen). 

Instellingsscores

De totaalscores van de top 5 van de veertien universiteiten in de lijst van beste universiteiten in de Keuzegids Universiteiten en de Keuzegids Masters staan in onderstaande tabel.

  score voor masteropleidingen* score voor bacheloropleidingen**
1. Open Universiteit 73,5 73,5
2. Wageningen University 68 74,5
3. Technische Universiteit Eindhoven 63,5 64
4. Tilburg University 63 62,5
5. Maastricht University 62,5 63

* Bron: Keuzegids Masters 2017
** Bron: Keuzegids Universiteiten 2017

Beoordelingen

De actuele beoordelingen die de bachelor- en masteropleidingen in de Keuzegidsen en Nationale Studenten Enquête krijgen, op een rijtje.

Keuzegids Universiteiten (bachelors) 2017:

 • Open Universiteit is tweede beste universiteit van Nederland in de lijst van de veertien universiteiten
 • vijf van de zeven (71 procent) beoordeelde bacheloropleidingen van de Open Universiteit zijn als beste van Nederland beoordeeld in hun vakgebied
 • drie bachelors (43 procent) krijgen het predicaat ‘topopleiding’, omdat zij, volgens de definities van de keuzegidsen, tot de top van het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs behoren.

Meer informatie staat in het persbericht.

Keuzegids Masters 2017:

 • Open Universiteit is de beste universiteit van Nederland in de lijst van de veertien universiteiten
 • zes van de negen (66,7 procent) beoordeelde masteropleidingen van de Open Universiteit zijn als beste van Nederland beoordeeld in hun vakgebied
 • vijf masters (56 procent) krijgen het predicaat ‘topopleiding’ in de gids.

Meer informatie staat in het persbericht.

Nationale Studenten Enquête (NSE) 2016:

 • vijf van de zeven bachelors zijn als beste van Nederland beoordeeld in hun vakgebied
 • vier van de negen masters zijn als beste van Nederland beoordeeld in hun vakgebied.

Meer informatie staat in het persbericht.

NSE en Keuzegidsen

Over Nationale Studenten Enquête

De NSE is een onafhankelijk, landelijk tevredenheidsonderzoek dat jaarlijks onder alle studenten in het hoger onderwijs, ruim 700.000, wordt gehouden. Doel van de enquête is inzicht te krijgen in de kwaliteit van het hoger onderwijs vanuit het perspectief van de studenten. Bijna 300.000 studenten geven hun oordeel over diverse aspecten van hun studie, zoals de inhoud van de opleiding, docenten, studielast (studeerbaarheid), studiebegeleiding, toetsing en beoordeling, informatievoorziening, kwaliteitszorg en voorbereiding op de beroepsloopbaan. De NSE wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Intomart GfK. Het initiatief voor de NSE ligt bij de universiteiten, hogescholen en de studentenorganisaties. Opdrachtgevers van het onderzoek zijn het ministerie van OCW en Stichting Studiekeuze123. De studentoordelen van de NSE zijn beschikbaar op Studiekeuze123.

Over Keuzegidsen

In de Keuzegidsen, uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI), staat informatie over wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen, die onderling worden vergeleken op basis van kwaliteit. Daartoe presenteert CHOI de opleidingen in ranglijsten. Naast studentoordelen die komen uit de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête, zijn de scores in deze ranglijsten ook gebaseerd op expertoordelen uit de visitatierapporten, opgesteld voor de accreditatie van opleidingen.

Meer informatie is beschikbaar op de website van de Keuzegids.

Eerdere beste beoordelingen door studenten en experts

Keuzegids Universiteiten 2016
Keuzegids Masters 2016
Nationale Studenten Enquête 2015