Rankings
Nederland heeft veertien universiteiten verenigd in de Vereniging van Nederlandse universiteiten (VSNU) en de Open Universiteit is er één van. De onderwijsprestaties van deze publiek gefinancierde universiteiten worden vergeleken in rankings als de Nationale Studenten Enquête en de Keuzegidsen. Hieronder een overzicht van de resultaten voor de Open Universiteit in de actuele rankings.

Keuzegids Masters 2017:
Open Universiteit met hoogste score beste universiteit

De waarderingen in de Keuzegids Masters 2017 op een rijtje:

 • Beste score (73,5 punten) van alle 14 Nederlandse universiteiten aangesloten bij de VSNU.
 • Vijf van de negen masteropleidingen krijgen het predicaat 'Topopleiding', namelijk:Keuzegids Masters 2017: Open Universiteit met hoogste score beste universiteit
  - Psychology
  - Kunst- en cultuurwetenschappen
  - Computer Science
  - Software Engineering
  - Business Process Management & IT.
 • Zes van de negen masters scoren de eerste plaats in de rankings van hun studierichtingen:
  - Psychology
  - Kunst- en cultuurwetenschappen
  - Computer Science
  - Software Engineering
  - Business Process Management & IT
  - Environmental Sciences.
 • Twee van de overige masters zijn tweede in hun categorie:
  - Onderwijswetenschappen
  - Management.
 • En één master is vierde in het vakgebied:
  - Rechtsgeleerdheid.

Vooral de inhoud van het programma, communicatie met studenten, studielast en faciliteiten worden bij alle masters van de OU positief gewaardeerd in de gids.

Bekijk ook het persbericht over de Keuzegids Masters 2017: Open Universiteit met hoogste score beste universiteit.

Keuzegids Universiteiten 2017:
OU tweede beste universiteit

In de Keuzegids Universiteiten 2017 zijn de bacheloropleidingen van alle Nederlandse universiteiten beoordeeld en met elkaar vergeleken. In de Keuzegids Universiteiten:

 • staat de OU in de ranglijst van best beoordeelde universiteiten op de tweede plaats, met kwaliteitszegel '2e plaats Beste universiteit 2017'.
 • kent de redactie de bacheloropleidingen Milieu-natuurwetenschappen, Informatica en Informatiekunde het predicaat 'topopleiding' toe.
 • beste bacheloropleidingen in hun studierichting zijn:Keuzegids Universiteiten 2017: bijna alle bachelors beste van NederlandKeuzegids Universiteiten 2017: bijna alle bachelors beste van Nederland
  - Psychologie
  - Bedrijfskunde
  - Informatica
  - Informatiekunde
  - Milieu-natuurwetenschappen.
 • staan de bacheloropleidingen Algemene cultuurwetenschappen en Rechtsgeleerdheid op de tweede plaats in de ranglijsten van deze studierichtingen in Nederland.

Lees voor meer informatie het persbericht over de OU-scores in de Keuzegids Universiteiten 2017.

Nationale Studenten Enquête 2016:
meeste OU-opleidingen beste van alle universiteiten

De meeste OU-bachelor- en masteropleidingen scoren de 1e plaats in hun rankings in de NSE 2016. De scores:

 • De tevredenheidsscore die OU-studenten hun studie in het algemeen geven is 4,19 op een schaal van 5 (gemiddelde score van de 14 universiteiten is 4,06).
 • Vijf van de zeven bachelors en vier van de negen masters zijn nummer 1 in hun studierichtingen, namelijk:
  - de bacheloropleidingen Psychologie, Bedrijfskunde, Informatiekunde, Informatica en Milieu-natuurwetenschappen, en
  - de masteropleidingen Psychology, Kunst- en cultuurwetenschappen, Software Engineering en Computer Science.
 • De overige bachelors zijn 3e in hun rankings, dit zijn:
  - Rechtsgeleerdheid en Algemene cultuurwetenschappen.
 • Vier masters die ook hoog scoren, zijn de enige opleidingen in deze studierichtingen volgens de CROHO-indeling. Dit zijn de masters:
  - Business Process Management & IT, Onderwijswetenschappen, Environmental Sciences en Management.

Zie ook het persbericht Meeste OU-opleidingen beste van alle universiteiten in landelijke NSE 2016.

Keuzegids Masters 2016:
OU tweede beste universiteit voor masters

De waarderingen in de Keuzegids Masters 2016 op een rijtje:

 • tweede beste score (68 punten) van alle 14 Nederlandse universiteiten (VSNU), na Wageningen University (68,5 punten).
 • één masteropleiding krijgt het predicaat ‘topopleiding, namelijk Software Engineering.
 • zes van de negen masters scoren de eerste plaats in de rankings van hun studierichtingen:
  - Rechtsgeleerdheid
  - Psychologie
  - Kunst- en cultuurwetenschappen
  - Environmental Sciences
  - Computer Science
  - Business Process Management & IT.
 • De overige masters zijn tweede in hun categorie:
  - Onderwijswetenschappen
  - Management
  - Software Engineering.

Vooral de inhoud van het programma, wetenschappelijke vorming, communicatie met studenten en faciliteiten worden bij alle masters van de OU positief gewaardeerd in de gids.

Bekijk ook het persbericht over de OU-scores in de Keuzegids Masters 2016.

Eerdere beste boordelingen door studenten en experts

Toelichting bij Nationale Studenten Enquête

Jaarlijks vindt van januari tot en met maart de Nationale Studenten Enquête (NSE) plaats. Dit is een onafhankelijk onderzoek onder studenten uit het hoger onderwijs in Nederland, waaronder sinds 2005 ook studenten van de Open Universiteit. De enquête wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Intomart GfK. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van Stichting Studiekeuze123. Dit is een gezamenlijk initiatief van het hoger onderwijs en de studentenorganisaties. Het ministerie van OCW financiert Studiekeuze123.
De studentoordelen van de NSE zijn beschikbaar op Studiekeuze123.

Toelichting bij Keuzegidsen

De Keuzegidsen, uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI), zijn gidsen voor studenten die zich willen oriënteren op mogelijke vervolgstudies, en voor studiedecanen van middelbare scholen. In de Keuzegidsen staat informatie over bachelor- en masteropleidingen, die onderling worden vergeleken op basis van kwaliteit. Daartoe presenteert CHOI de opleidingen in ranglijsten. Naast studentoordelen die komen uit de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête, zijn de scores in deze ranglijsten ook gebaseerd op expertoordelen uit de visitatierapporten, opgesteld voor de accreditatie van opleidingen.
Meer informatie is beschikbaar op de website van de Keuzegids.

Keuzegids Universiteiten 2017: bijna alle bachelors beste van Nederland