ALG_OnderwijsprestatiesOU_head_large.jpg
Onderwijsprestaties van de Open Universiteit

De onderwijsprestaties van de veertien universiteiten worden vergeleken in de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de rankings van de Keuzegidsen. Nederland heeft veertien universiteiten verenigd in de Vereniging van Nederlandse universiteiten (VSNU) en de Open Universiteit is er één van.

In de Keuzegids Universiteiten 2021 (vergelijking wetenschappelijke bachelors) en Keuzegids Masters 2019* scoort de Open Universiteit weer topnoteringen in (bijna) alle ranglijsten van de veertien universiteiten. Zowel in de lijst van beste universiteiten als in de ranglijsten van alle studierichtingen waarin de Open Universiteit opleidingen aanbiedt.

* De Keuzegids Masters 2019 is de meest recente Keuzegids Masters met ranglijsten. De Keuzegidsen Masters 2020 en 2021 bevatten geen ranglijsten.

Scores in de Keuzegids Universiteiten 2021 (verschenen 26 november 2020):

 • Open Universiteit is overall 3e van de veertien universiteiten in de lijst beste universiteiten van Nederland
 • bachelor Milieu-natuurwetenschappen (met 84 punten) is topopleiding (> 76 punten) en 1e in de ranglijst van deze studierichting
 • bachelor Algemene cultuurwetenschappen is 2e
 • bachelor Psychologie is 2e
 • bachelor Bedrijfskunde is 2e
 • bachelor Informatica is 2e

Scores in de Keuzegids Masters 2019* (verschenen 5 maart 2019):

 • Open Universiteit is overall 4e van de veertien universiteiten in de lijst van beste masteruniversiteiten van Nederland
 • master Environmental Sciences is topopleiding en 1e in de ranglijst van deze studierichting
 • master Software Engineering is topopleiding en 2e in ranglijst van deze studie
 • master Kunst- en cultuurwetenschappen is 1e
 • master Psychologie is 2e
 • master Onderwijswetenschappen is 2e
 • master Management is 2e
Wetenschapsgebied Bacheloropleidingen* Masteropleidingen**
Psychologie Psychologie
2e van 11***
Psychology
2e van 13
Management Bedrijfskunde
2e van 6
Management
2e van 7
    Business Process Management and IT
5e van 8
Rechten Rechtsgeleerdheid
8e van 10
Rechtsgeleerdheid
8e van 9
Informatica Informatiekunde
*****
Software Engineering
2e van 12 (topopleiding)
  Informatica
2e (gedeeld) van 10
Computer Science
8e van 11
Kunst en Cultuur Algemene Cultuurwetenschappen
2e (gedeeld) van 6
Kunst- en Cultuurwetenschappen
1e van 11
Duurzaamheid en Milieu Milieu- Natuurwetenschappen
1e van 4 (topopleiding)
Environmental Sciences
1e van 4 (topopleiding)
Onderwijs **** Onderwijswetenschappen
2e (gedeeld) van 7

* Bron: Keuzegids Universiteiten 2021

** Bron: Keuzegids Masters 2019

*** Bij de positie van een opleiding in de ranglijst van een studierichting is aangegeven hoeveel bachelor- of masteropleidingen van de veertien universiteiten in de betreffende studierichting zijn beoordeeld.

**** De Open Universiteit verzorgt geen bacheloropleiding Onderwijswetenschappen

***** Te weinig studentoordelen voor bachelor Informatiekunde, deze opleiding is niet beoordeeld.

In de tabs hieronder vindt u ook:

 • de scores van de top 5 van de veertien universiteiten in de lijst van beste universiteiten in de actuele Keuzegidsen (tab Instellingsscores)
 • een overzicht van de beoordelingen die de Open Universiteit en haar opleidingen krijgen in de actuele Keuzegidsen (tab Beoordelingen)
 • algemene informatie over de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de Keuzegidsen (tab NSE en Keuzegidsen).

Instellingsscores

De totaalscores van de top 5 van de veertien universiteiten in de lijst van beste universiteiten in de Keuzegids Universiteiten en de Keuzegids Masters staan in onderstaande tabel.

  Top 5 universiteiten in Keuzegids Universiteiten 2021
1. Wageningen University 73
2. Universiteit Twente 68,5
3. Open Universiteit 67
4. Maastricht University 64,5
5. Radboud Universiteit 63,5
  Top 5 universiteiten in Keuzegids Masters 2019
1. Wageningen University 68
2. Universiteit Twente 67
3. TU Eindhoven 65
4. Open Universiteit/ RU Groningen/ Maastricht University 64

Beoordelingen

De actuele beoordelingen die de bachelor- en masteropleidingen in de Keuzegidsen en Nationale Studenten Enquête krijgen, op een rijtje.

Keuzegids Universiteiten (bachelors) 2021:

 • Open Universiteit is derde beste universiteit van Nederland in de lijst van de veertien universiteiten
 • een van de zeven beoordeelde bacheloropleidingen van de Open Universiteit is als beste van Nederland beoordeeld in hun vakgebied en vier bachelors scoren een tweede plaats 
 • één bachelor krijgt het predicaat ‘topopleiding’, omdat deze vanwege de hoge score, volgens de definities van de keuzegidsen, tot de top van het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs behoort.

Meer informatie staat in het nieuwsbericht.

Keuzegids Masters 2019:

 • Open Universiteit is overall 4e in de lijst van de veertien Nederlandse masteruniversiteiten
 • zes masters scoren een top-3 notering in de betreffende ranglijsten
 • twee masters zijn topopleiding.

Meer informatie staat in het nieuwsbericht.

Nationale Studenten Enquête (NSE) 2019:

 • Open Universiteit is overall 2e in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten zes van de zeven bachelors zijn als beste van Nederland beoordeeld in hun vakgebied
 • vier van de negen masters zijn als beste van Nederland beoordeeld in hun vakgebied.

Meer informatie staat in het nieuwsbericht.

NSE en Keuzegidsen

Over Nationale Studenten Enquête

De NSE is een onafhankelijk, landelijk tevredenheidsonderzoek dat jaarlijks onder alle studenten in het hoger onderwijs, ruim 700.000, wordt gehouden. Doel van de enquête is inzicht te krijgen in de kwaliteit van het hoger onderwijs vanuit het perspectief van de studenten. Bijna 300.000 studenten geven hun oordeel over diverse aspecten van hun studie, zoals de inhoud van de opleiding, docenten, studielast (studeerbaarheid), studiebegeleiding, toetsing en beoordeling, informatievoorziening, kwaliteitszorg en voorbereiding op de beroepsloopbaan. Het initiatief voor de NSE ligt bij de universiteiten, hogescholen en de studentenorganisaties. Opdrachtgevers van het onderzoek zijn het ministerie van OCW en Stichting Studiekeuze123. De studentoordelen van de NSE zijn beschikbaar op Studiekeuze123.

Over Keuzegidsen

In de Keuzegidsen, uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI), staat informatie over wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen, die onderling worden vergeleken op basis van kwaliteit. Daartoe presenteert CHOI de opleidingen in ranglijsten. Naast studentoordelen die komen uit de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête, zijn de scores in deze ranglijsten ook gebaseerd op expertoordelen uit de visitatierapporten, opgesteld voor de accreditatie van opleidingen.

Meer informatie is beschikbaar op de website van de Keuzegids.