Rankings_head_large.jpg

Kwaliteitszegel Keuzegids beste universiteit 2023: 2e plaatsKwaliteitszegel Keuzegids beste universiteit 2023: topopleiding

De onderwijsprestaties van de veertien universiteiten worden vergeleken in de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de rankings van de Keuzegidsen. Nederland heeft veertien universiteiten verenigd in de Universiteiten van Nederland (UNL) en de Open Universiteit is er één van.

Ruime 2e plaats in NSE 2023

De Open Universiteit krijgt van haar studenten in de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2023 een algemene tevredenheidsscore van 4.13 op een schaal van 1 tot 5. Hiermee voert zij met Wageningen University die met 0.03 punt verschil nipt bovenaan staat, de ranglijst van de 14 Nederlandse universiteiten in de NSE 2023 aan. Het verschil met de derde plaats van de Universiteit Twente die 3.97 punten behaalt, is 0.16 punt. Bovendien zijn vijf van de zeven bachelor- en zes van de twaalf masteropleidingen van de Open Universiteit de nummer één van de wo-opleidingen in hun studierichtingen in deze enquête. 87 procent van de studenten is (zeer) tevreden over het onderwijs van de Open Universiteit, het gemiddelde van alle universiteiten is 80,5 procent. Lees het nieuwsbericht.

In de Keuzegids Universiteiten 2024 (vergelijking wetenschappelijke bachelors scoort de Open Universiteit weer topnoteringen in alle ranglijsten van de veertien universiteiten. Zowel in de lijst van beste universiteiten als in de ranglijsten van alle studierichtingen waarin de Open Universiteit opleidingen aanbiedt. De Keuzegids Masters 2023 bevat geen ranglijsten.

Keuzegids Universiteiten 2024: Open Universiteit op één na beste universiteit van Nederland

In de ranglijst van beste universiteiten van Nederland staat de Open Universiteit (OU) met een score van 68,5 punten op de tweede plaats na Wageningen University (70), en krijgt het bijbehorende kwaliteitszegel. De afstand tot de eerste plaats is met deze score verkleind van 5 punten vorig jaar naar 1,5 punt. Voor de 19de keer op rij staat de Open Universiteit hiermee in de top drie van beste universiteiten. Verder zijn vier van de zeven bacheloropleidingen de beste in de ranglijst van hun studierichting en krijgen twee bachelors het predicaat 'topopleiding 2024'. Dat zijn de waarderingen voor de Open Universiteit in de Keuzegids Universiteiten 2024 die 30 november 2023 is verschenen en waarin de kwaliteit van alle wo-bacheloropleidingen wordt vergeleken. Lees ook het nieuwsbericht.

Keuzegids Masters 2023:

De Keuzegids Masters 2023 biedt geen ranglijsten die tonen hoe de universitaire opleidingen scoren in vergelijking met elkaar. Ook wordt er geen predicaat topopleiding gegeven. Per vakgebied staan er overzichten in de gids van alle wo-masters.

Wetenschapsgebied Bacheloropleidingen*

Rechten

Rechtsgeleerdheid
1e van 12**

Management Bedrijfskunde
2e van 8
Psychologie Psychologie
2e van 11
   
Informatica Informatiekunde
1e van 4
  Informatica
1e van 11 (topopleiding) Kwaliteitszegel Keuzegids beste universiteit 2023: topopleiding
Kunst en Cultuur Algemene Cultuurwetenschappen
2e (gedeeld) van 6
Duurzaamheid en Milieu Milieu- natuurwetenschappen
1e van 4 (topopleiding) Kwaliteitszegel Keuzegids beste universiteit 2023: topopleiding

* Bron: Keuzegids Universiteiten 2024

** Bij de positie van een opleiding in de ranglijst van een studierichting is aangegeven hoeveel bacheloropleidingen van de veertien universiteiten in de betreffende studierichting zijn beoordeeld.

In de tabs hieronder vindt u ook:

  • de scores van de top 5 van de veertien universiteiten in de lijst van beste universiteiten in de actuele Keuzegidsen (tab Instellingsscores)
  • een overzicht van de beoordelingen die de Open Universiteit en haar opleidingen krijgen in de actuele Keuzegidsen (tab Beoordelingen)
  • algemene informatie over de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de Keuzegidsen (tab NSE en Keuzegidsen).

Instellingsscores

De totaalscores van de top 5 van de veertien universiteiten in de lijst van beste universiteiten in de Keuzegids Universiteiten staan in onderstaande tabel.

Top 5 universiteiten in Keuzegids Universiteiten 2024 Score
1. Wageningen University (WUR) 70
2. Open Universiteit (OU) 68,5
3. Universiteit Utrecht (UU) 63,5
4. Universiteit Twente (UT) 62,5

Beoordelingen

Een samenvatting van de beoordelingen die de bachelor- en masteropleidingen in de Keuzegidsen en Nationale Studenten Enquête krijgen, op een rijtje.

Keuzegids Universiteiten (bachelors) 2024:

  • Open Universiteit is tweede beste universiteit van Nederland in de lijst van de veertien universiteiten
  • vier van de zeven beoordeelde bacheloropleidingen van de Open Universiteit zijn als beste van Nederland beoordeeld in hun vakgebied
  • twee bachelors krijgen het predicaat 'topopleiding', omdat deze vanwege de hoge score, volgens de definities van de keuzegidsen, tot de top van het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs behoort.

Meer informatie staat in het nieuwsbericht.

Keuzegids Masters:

  • Sinds 2020 biedt de Keuzegids Masters geen ranglijsten meer die tonen hoe de universitaire opleidingen scoren in vergelijking met elkaar.

Nationale Studenten Enquête (NSE) 2023:

  • Open Universiteit is overall tweede in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten en vijf van de zeven bachelors zijn als beste van Nederland beoordeeld in hun vakgebied
  • Zes van de twaalf masters zijn als beste van Nederland beoordeeld in hun vakgebied
  • De overige bachelor- en masteropleidingen krijgen ook een hoge waardering, maar zijn uniek; ze zijn de enige opleidingen in deze studierichtingen volgens de indeling van CROHO.

Meer informatie staat in het nieuwsbericht.

NSE en Keuzegidsen

Over Nationale Studenten Enquête

De NSE is een onafhankelijk, landelijk tevredenheidsonderzoek dat jaarlijks onder alle studenten in het hoger onderwijs, ruim 700.000, wordt gehouden. Doel van de enquête is inzicht te krijgen in de kwaliteit van het hoger onderwijs vanuit het perspectief van de studenten. Bijna 300.000 studenten geven hun oordeel over diverse aspecten van hun studie, zoals de inhoud van de opleiding, docenten, studielast (studeerbaarheid), studiebegeleiding, toetsing en beoordeling, informatievoorziening, kwaliteitszorg en voorbereiding op de beroepsloopbaan. Het initiatief voor de NSE ligt bij de universiteiten, hogescholen en de studentenorganisaties. Opdrachtgevers van het onderzoek zijn het ministerie van OCW en Stichting Studiekeuze123. De studentoordelen van de NSE zijn beschikbaar op Studiekeuze123.

Over Keuzegidsen

In de Keuzegidsen staat informatie over wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen, die onderling worden vergeleken op basis van kwaliteit. De redactie van de Keuzegids baseert dit op de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête. Voor de bacheloropleidingen maakt de Keuzegids ook ranglijsten: wat is de beste universiteit en wat is de beste opleiding in een vakgebied.

Meer informatie is beschikbaar op de website van de Keuzegids.