Diversiteit_en_Inclusie_head_large.jpg

Gendergelijkheidsplan

Diversiteit en inclusie, waaronder gendergelijkheid, zijn kernelementen van de maatschappelijke opdracht van de Open Universiteit. Het genderbeleid van de Open Universiteit is met name gericht op een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

Man/vrouw verdeling

Qua gendergelijkheid onder hoogleraren heeft de Open Universiteit al grote stappen gezet. Onze instelling heeft het hoogste percentage vrouwelijke hoogleraren van alle Nederlandse universiteiten. (In 2022 bedroeg dit 40,9%, tegenover het landelijk gemiddelde van 27,6%). Dit is het resultaat van beleid en maatregelen die sinds 2010 zijn genomen.

Bij de wetenschappelijk staf als geheel is de man/vrouw verdeling (in fte) bijna evenredig (52,7% is vrouw), bij de ondersteunende staf is het percentage vrouwelijke medewerkers iets hoger (57,8% ). Vrouwen zijn met name ondervertegenwoordigd in de IT-functies en in de UHD-functies. Daarnaast is er een ondervertegenwoordiging van vrouwen in de top van het management.

In dit gendergelijkheidsplan zijn de initiatieven gebundeld die de Open Universiteit op dit vlak onderneemt.

Het gendergelijkheidsplan wordt onderschreven (see English version) door het College van bestuur en maakt deel uit van het beleid ten aanzien van diversiteit en inclusie.