PSY_Onderzoek_KlinischePsychologie_16830_head_large.jpg
Blurred Lives
 

Gestart in 2017: Het Blurred Lives project is een internationaal onderzoeksproject (Erasmus+) waarin vijf Europese landen (Nederland, Noord-Ierland, Engeland, Duitsland en Italië samenwerken om te begrijpen welke negatieve online ervaringen jongeren van 14-16 jaar ervaren en hoe dit aangepakt kan worden. Hierbij richt het project zich primair op jongeren uit achterstandswijken. Het unieke aan dit project is dat de interventiematerialen zijn ontwikkeld op basis van co-creatie. Hierbij hebben de jongeren zelf interventies ontwikkeld voor ouders, leraren, jongeren, en sociale netwerk site providers waarin uitgelegd wordt wat cyberpesten is en hoe hiermee omgegaan moet worden. Deze aanpak heeft geleidt tot unieke interventies met nieuwe perspectieven. Alle materialen zijn te downloaden via de projectwebsite.

Betrokken onderzoekers OU: Roy Willems, Trijntje Vollink

Nieuwsberichten over dit project:

2020

Bij pesten: niet direct ingrijpen, controle bij leerling laten en interesse tonen

2019

Blurred Lives: cyberpesten aanpakken mét scholieren

2018

Scriptiestudenten gezocht voor onderzoek naar cyberpesten

2017

OU start twee onderzoeksprojecten over pesten

Themapagina

Bezoek ook eens onze themapagina over pesten