PSY_ActiefPlus_14787_head_large.jpg
Project WIJk Actief – Samen gezond ouder worden
De snelle en toenemende vergrijzing heeft gevolgen voor ouderen, hun omgeving en de maatschappij. Zo neemt het aantal chronisch zieken sterk toe en zijn ouderen vaker eenzaam en afhankelijk van (mantel)zorg. Het wordt daarom steeds belangrijker om gezond ouder worden te stimuleren en faciliteren, om zo ouderdomsproblemen te voorkomen en te verminderen.

Hoewel deze problemen alle ouderen treffen, zijn ouderen met een laag opleidingsniveau het meest kwetsbaar. Deze mensen hebben over het algemeen namelijk een slechtere gezondheid dan hun hoger opgeleide leeftijdsgenoten. Daarnaast is het lastig om deze doelgroep te bereiken, doordat deze ouderen zich vaak niet aangesproken voelen door gezondheidsmaatregelen of de boodschap simpelweg niet begrijpen. Dit probleem wordt erkend door veel Nederlandse gemeenten, die aangeven moeite te hebben om laag opgeleide ouderen in hun behoeften te voorzien.

Het project WIJk Actief heeft als doel om actief en gezond ouder worden te stimuleren onder ouderen met een laag opleidingsniveau. Door middel van een integrale wijkaanpak - uitgevoerd in verschillende gemeenten - zal het project invloed proberen uit te oefenen op individuele, gemeenschappelijke en omgevingsfactoren. Speerpunten binnen deze integrale wijkaanpak zijn het stimuleren van fysieke activiteit, het versterken van sociale cohesie en een leefomgeving creëren waarin een actief en gezond leven wordt ondersteund.

Het volledige project bestaat uit de volgende 4 onderdelen:

 1. Het uitvoeren van een community analyse naar behoeften van ouderen om gezond ouder te worden en hoe professionals in zorg en welzijn dit kunnen ondersteunen;
 2. Het ontwikkelen van de integrale wijkaanpak en een pilot test onder ouderen en professionals;
 3. Implementatie van de integrale wijkaanpak door middel van een wijkgericht gerandomiseerd experiment;
 4. Het onderzoeken van bevorderende en belemmerende factoren voor de implementatie van de geëvalueerde integrale aanpak.

Hieruit volgen wetenschappelijke en praktische aanbevelingen om op een haalbare en effectieve manier een integrale aanpak in te zetten om vitaal ouder worden te bevorderen in wijken waar relatief veel lager opgeleide ouderen wonen.

Betrokken onderzoekers: Lieke Duijsens, Catherine Bolman, Lilian Lechner, Denise Peels, Trijntje Vollink.

Betrokken samenwerkingspartners:

 • GGD Zuid-Limburg
 • GGD Brabant-Zuidoost
 • Pharos – Expertisecentrum Gezondheidsverschillen
 • Gemeente Bergeijk
 • Gemeente Bladel
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Heerlen
 • Gemeente Voerendaal
 • Heerlen STAND-BY!
 • Stichting Huis voor de Sport Limburg
 • OverNite Software Europe BV

De Engelstalige titel van dit project is 'Healthy ageing in elderly with a low socio economic position: effectiveness of an integral approach'.

Ga naar themapagina Gezond ouder worden

Lees meer: