CW_MeetMatch_Literatuur_head_large.jpg
Cultuur en democratie
Deze groep richt zich op de dynamiek tussen enerzijds kunst en cultuur en anderzijds structures of power (institutioneel of anderszins). We denken hierbij o.m. aan de relatie tussen kunst en revolutie, kunst en vrijheid en het potentieel van cultuur om democratie te vormen; d.w.z. de functie van kunst en culturele expressie om de democratische rechtsstaat te bewaken, verzet te kunnen plegen, bestaande structuren en processen te bevragen en/of om alternatieve waarden te formuleren op een manier die (staats-)instituties niet toestaan, aan cultuuractivisme en aesthetic resilience.

Ook denken we aan kunst en cultuurvormen als 'safe space', bijvoorbeeld mentaal, in repressieve omstandigheden, kunst- & cultuuruitingen als agonistisch of antagonistisch mechanisme, dissidente kunst en cultuur, artistic rebellion en citizen art. De thematiek van deze groep raakt daarmee o.a. aan democratie, recht, mensenrechten, burgerschap, vrijheid en politiek. Het ideologisch potentieel van kunst en cultuur (incl. propaganda), politieke iconografie/imagologie, en het onderdrukken van (specifieke vormen van) kunst en cultuur door machtsinstanties, vallen hier uiteraard ook onder.

Doelstellingen 

  • Een serie lezingen
  • Een seminar/webinar, en daaruit voorkomend:
  • Een thematisch nummer van een tijdschrift of een bundel
  • Een gezamenlijke financieringsaanvraag, mogelijk binnen Horizon Europe (thema 'democracy') / infrastructuuraanvraag

Coördinator(en)

Jasper Bongers en Ted Laros 

Leden

Tessel Bauduin
Nele Beyens
Jasper Bongers
Pieter de Bruijn
Martijn van der Burg
Wim de Jong
Frauke Laarmann
Ted Laros
Leo Wessels