CW_MeetMatch_Literatuur_head_large.jpg
Cultuur en democratie
Deze groep richt zich op de dynamiek tussen enerzijds kunst en cultuur en anderzijds structures of power (institutioneel en anderszins). We denken hierbij o.m. aan de relatie tussen kunst en revolutie, kunst en vrijheid en het potentieel van cultuur om democratie te vormen; dwz de functie van kunst en culturele expressie om de democratische rechtstaat te bewaken, verzet te kunnen plegen, te bevragen en/of om alternatieve waarden te formuleren op een manier die (staats-)instituties niet toestaan, aan cultuuractivisme en aesthetic resilience.

Ook denken we aan kunst en cultuurvormen als 'safe space', bijvoorbeeld mentaal, in repressieve omstandigheden, kunst- & cultuuruitingen als agonistisch of antagonistisch mechanisme, dissidente kunst en cultuur, artistic rebellion en citizen art. De thematiek van deze groep raakt daarmee o.a. aan democratie, recht, mensenrechten, burgerschap, vrijheid en politiek. Het ideologisch potentieel van kunst en cultuur (incl. propaganda), politieke iconografie/imagologie, en het onderdrukken van (specifieke vormen van) kunst en cultuur door machtsinstanties, vallen hier natuurlijk ook onder. 

Doelstellingen 

  • Een serie lezingen, al dan niet online, met ook gasten van buiten
  • Een seminar/webinar, en daaruit voorkomend:
  • Thematisch nummer van een tijdschrift of een bundel
  • Op den duur een gezamenlijke financieringsaanvraag, mogelijk binnen Horizon Europe (waar democracy een groot thema is) / evt. infrastructuuraanvraag.

Coördinator(en)

Tessel Bauduin en Ted Laros 

Leden

Nele Beyens
Pieter de Bruijn
Frauke Laarmann
Leo Wessels