CW_MeetMatch_Literatuur_head_large.jpg
Cultuur, klimaat en toekomstverbeeldingen
In het huidige debat over de gevolgen van klimaatverandering op maatschappij en milieu benadrukken wetenschappers en beleidsmakers, alsook schrijvers en kunstenaars, het belang van het produceren van overtuigende verhalen om een veilige toekomstige samenleving voor te kunnen stellen.

Deze onderzoeksgroep brengt wetenschappers met verschillende disciplinaire achtergronden samen om gezamenlijk verhalen over klimaat en klimaatverandering te onderzoeken.

Binnen de groep speelt de studie van speculatieve fictie - het genre dat mogelijke toekomsten verkent - een belangrijke, integrerende rol in het verbeelden van en omgaan met de implicaties van klimaatverandering: niet alleen bieden fictieve verhalen de mogelijkheid om lezers op een persoonlijk niveau te betrekken bij de complexiteit en omvang van klimaatverandering, ze blijken ook productief te zijn voor (stedelijke) beleidvorming en voor het interpreteren van berekende, datagestuurde klimaatscenario's.

Een andere focus ligt op het concept van 'solastalgie', het leed van bewoners veroorzaakt door milieuveranderingen in het landschap.

Deze onderzoeksgroep streeft naar een beter begrip van de verschillende narratieven rond klimaatverandering en de manier waarop ze met elkaar verweven zijn. Vanuit de gedachte dat de wetenschappen één zijn, en dialoog tussen verschillende faculteiten hard nodig is, biedt de groep een basis voor werkelijk interdisciplinair onderzoek dat environmental humanities en milieuwetenschappen, literatuurwetenschappen en urban studies, filosofie en bètawetenschappen met elkaar verbindt.

Activiteiten

Kijk voor meer informatie over onze activiteiten op 'Imaginaries of the Future City: Envisioning Climate Change and Technological Cityscapes Through Contemporary Speculative Fiction'.

Coördinator(en)

Marjolein van Herten & Marieke Winkler

Leden

Brigitte Adriaensen
Elisabeth den Hartog
Jilt Jorritsma