CW_MeetMatch_Literatuur_head_large.jpg
Diversiteit en Inclusie: Kritische perspectieven
Deze interdisciplinaire onderzoeksgroep heeft als voornaamste doel om het onderzoek naar Diversiteit en Inclusie bij de Open Universiteit te bundelen en te stimuleren. Hierbij hanteren we een brede definitie van diversiteit, waarbij het zowel gaat om gender, seksuele en culturele identiteit, maar ook om neurodiversiteit, psychische problematiek, en sociale klasse.

Om inzicht te verwerven in diversiteit en inclusie-vraagstukken is een intersectionele aanpak noodzakelijk. Hierbij wordt onderzocht hoe verschillende vormen van ongelijkheden elkaar overlappen en samen kunnen worden begrepen en onder handen genomen. Daarnaast benaderen we Diversiteit en Inclusie bij uitstek als een interdisciplinair onderzoeksthema. Vertrekpunt hierbij is dat onderwerpen zoals diversiteit in organisaties, toegankelijkheid van het onderwijs, grensoverschrijdend gedrag, of de werking van culturele stereotypen en discriminatie best begrepen kunnen worden door middel van een geïntegreerde benadering die - organisatorische, psychologische, sociologische, onderwijskundige, juridische, cultuurwetenschappelijke - expertise samenbrengt.

Er is ruimte voor fundamenteel en toegepast onderzoek. Vanuit een fundamentele invalshoek wordt expliciet aandacht besteed aan kritische perspectieven op D&I-beleid, structurele mechanismen van ongelijkheid en discriminatie, en de rol van neoliberale ideologie. Inzichten in structurele barrières kunnen in toegepast onderzoek worden omgezet in duurzame oplossingen om structurele barrières weg te werken.

Samenwerkingsverbanden

 • Nica, Platform for Postcolonial Readings
 • Netherlands Research School of Gender Studies
 • QUALCOR (network aimed at supporting early-career researchers to develop their QUALitative, Critical, Organisation Research, by giving them a friendly platform to present their work-in-progress.)

Doelstellingen

 • Maandelijkse lunchbijeenkomsten waarbij deelprojecten en evt. publicaties worden besproken en van peer review voorzien
 • Het gezamenlijk doen van subsidieaanvragen op het gebied van onderzoek
 • Indienen van interdisciplinaire PhD aanvragen (of andere onderzoeksprojecten)
 • Schrijven van gezamenlijke publicaties
 • Organiseren van workshops (bv. in samenwerking met Platform for Postcolonial Readings, NOG, QUALCOR).

Coördinatoren

 • Sarah De Mul
 • Sibo Kanobana
 • Jelle Mampaey