OW_LevenLangLeren_17076_head_large.jpg
Biologische voorwaarden voor leren
Er zijn meerdere biologische voorwaarden voor leren bekend. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan voeding, slaap en lichamelijke activiteit.

Verklaringen waardoor deze biologische voorwaarden een verband zouden kunnen hebben met leren zijn er in overvloed, zoals de levering van brandstof aan de hersenen, beïnvloeding van de neurogenese en synaptische plasticiteit, het aantal neuronale vertakkingen, regulatie van hormoonconcentraties, het aantal nieuwe bloedvaten of het aantal neurotransmitters of de beïnvloeding van de vloeibaarheid van de celmembranen, waardoor de signaaloverdracht anders verloopt. Binnen deze vakgroep wordt er op twee thema’s specifiek onderzoek gedaan:

Voeding als biologische voorwaarde voor leren
Projecten zijn:

Beweging als biologische voorwaarde voor leren
Projecten zijn: