OW_LevenLangLeren_17076_head_large.jpg
Food4Thought
 

Soort project: ZonMW
Looptijd: Juni 2018 - Juni 2019 (ongoing work) 
Onderzoekers: Inge van der Wurff, Renate de Groot, Anke Oenema (UM), Dennis de Ruijter (UM), Claudia Vingerhoets (UM), Therese van Amelsvoort (UM) , Bart Rutten (UM), Sandra Mulkens (UM), Sebastian Köhler (UM), Annemie Schols (UM)

Het doel van Food4Thought was het in kaart brengen wat er bekend is over de relatie tussen voedingspatronen en psychische aandoeningen. Verder was het doel het onderzoeken van wat er bekend was over de toegevoegde waarde van voedingsinterventies als ondersteuning bij de behandeling van psychische aandoeningen. Er werd een kennissynthese geschreven waarin een systematisch overzicht van de huidige wetenschappelijke kennis over de relatie tussen voeding en verschillende psychische aandoeningen in drie verschillende levensfases (prenataal en kinderleeftijd, adolescentie, volwassenheid) werden weergegeven. Daarnaast werd er geïnventariseerd óf en welke voedingsadviezen in de praktijk worden gegeven aan patiënten met psychische aandoeningen. Op basis van deze analyses zijn aanbevelingen gedaan voor de praktijk en voor verder onderzoek.
Food4Thought Onderzoeksrapport