PSY_Onderzoek_KlinischePsychologie_16830_head_large.jpg
Alcoholconsumptie in het dagelijkse leven

Alcoholconsumptie in het dagelijkse leven: een experience sampling onderzoek

Thema: E-mental health

Achtergrond
Veel onderzoek naar determinanten van alcoholgebruik is verricht onder studenten, mensen met psychische problematiek en mensen die overmatig alcohol consumeren. 

Doel
Inzicht verkrijgen in affectieve en sociale determinanten van alcoholgebruik bij de algemene bevolking. De resultaten kunnen gebruikt worden voor het managen van alcoholconsumptie bij bredere doelgroepen.

Design
Deelnemers (n = 162, leeftijd 20 – 50) beantwoordden 10 maal daags gedurende zeven dagen vragen over emoties/ervaringen en de sociale context. 

Resultaten
Negatief affect en instabiliteit hiervan leidden op dag-niveau tot een verhoogde kans/meer alcoholgebruik, terwijl op in situ niveau een afname van alcoholgebruik werd gerapporteerd. De sociale context was de sterkste determinant van alcoholgebruik. Er was een interactie met affectieve instabiliteit. Op dagen met verhoogde affectieve instabiliteit rapporteerden participanten een grotere kans op- en meer alcoholgebruik in sociaal gezelschap. 

Conclusies
Er waren enkel significante within-subject bevindingen. Resultaten waren grotendeels tegengesteld voor de dag-analyses en de in situ analyses.

Dit onderzoek is (mee)gefinancierd door: ERAB (European Foundation for Alcohol Research).

Onderzoekers:

  • Dr. Viviane Thewissen (vakgroep Klinische psychologie)
  • Prof. dr. Nele Jacobs (vakgroep Levenslooppsychologie) 
  • Prof. dr. Lilian Lechner (vakgroep Gezondheidspsychologie) 
  • Mira Duif, MSc (OU promovendus)

Lees ook 

Subsidie voor onderzoek alledaagse context alcoholgebruik